Naujienos

 • 2022-05-19

  Gytautas Jundzila ,Transporto ataše Lietuvos Respublikos ambasada Kazachstano Respublikoje, Kirgizijos Respublikai ir Tadžikistano Respublikai

  Kazachstano vežėjai patiria nuostolių

   

  Kazachstanas patiria nuostolių dėl didelių Rusijos ir Baltarusijos vežėjų, perkėlusių savo veiklą į Kazachstaną.

   
 • 2022-05-18

  LTSA info

  LTSAVežėjai, krovinius gabenantys tarptautiniais maršrutais krovininėmis transporto priemonėmis (ar junginiais), kurių didžiausia leidžiama masė daugiau nei 2,5 tonos, bet neviršija 3,5 tonos, privalės turėti licencijas. Naujoji tvarka įsigalioja nuo šių metų gegužės 21 d. ir bus privaloma visoje Europos Sąjungoje.

   
 • 2022-05-11

  LVS info

  Gegužės 9 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas, kuriame buvo aptarti kylantys iššūkiai gabenant grūdus Lietuvoje, o taip pat ir iš Ukrainos. Situaciją grūdų rinkoje pristatė Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Pasitarime taip pat dalyvavo geležinkelių bendrovės „LTG Cargo", VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir vežėjų asociacijų atstovai.

   
 • 2022-05-11

  LVS info

  Susisiekimo ministerija patvirtino naują profesionalių vairuotojų (taip vadinamo 95 kodo) mokymo tvarką. Galime pasidžiaugti, kad Susisiekimo ministerija atsižvelgė į asociacijų, vienijančių krovinių ir keleivių vežimo įmones bei vairavimo mokymo įstaigas siūlymus ir atsisakė perteklinių reikalavimų. Pagal šią tvarką vairavimas specialiuose autodromuose su slidžiomis dangomis nebebus privalomas.

   
 • 2022-04-26

  Circle K info

  Kanados bendrovei „Alimentation Couche-Tard“ priklausančio tarptautinio degalinių tinklo „Circle K“ sprendimas sustabdyti 38-ių degalinių veiklą Rusijos Federacijoje nesikeičia. Suprasdami tai, kad degalinės dėl jose įrengtų degalų talpų yra išskirtinio dėmesio reikalaujantys specifinės paskirties objektai ir savo atsakomybę dėl galimų incidentų, avarijų ar nutekėjimų, išimtinai dėl aplinkos ir visuomenės saugumo negalime jų palikti tinkamai tam nepasirengę.

   
 • 2022-04-12

  LVS info

  Europos Sąjunga (ES) balandžio 8 d. priėmė 5-ąjį sankcijų Rusijai ir Baltarusijai paketą, kuris įsigaliojo balandžio 9 d. ir bus taikomas jūrų bei kelių transportui.

   
 • 2022-04-11

  LTSA info

  Lietuvos transporto saugos administracija (Administracija) primena, kad būtina ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų Administracijai grąžinti negaliojančius vairuotojo liudijimus. Jie tampa negaliojantys vežėjui nutraukus darbo santykius su vairuotoju. Grąžinant vairuotojo liudijimą Administracijai, jo antrojoje pusėje vežėjo vadovas, transporto vadybininkas arba įgaliotas asmuo turi nurodyti vardą, pavardę, grąžinimo priežastį ir pasirašyti.

   
 • 2022-04-07

  LTSA info

  Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) primena, kad būtina ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų LTSA grąžinti negaliojančius vairuotojo liudijimus. Jie tampa negaliojantys vežėjui nutraukus darbo santykius su vairuotoju.

   
 • 2022-04-01

  LVS info

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. kovo 30 d. Nutarimu Nr. 277 pakeitė LRV 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“. Oficialų pakeitimo tekstą galima rasti šioje nuorodoje:

   
 • 2022-03-23

  Gytautas Jundzila Transporto ataše Lietuvos Respublikos ambasada Kazachstano Respublikoje, Kirgizijos Respublikai ir Tadžikistano Respublikai

  TRANSPORTAS:

  Geležinkelio vagonų parkas perėjo į privačių įmonių rankas. Kai kurios Kazachstano įmonės yra priverstos didinti parduodamų prekių kainas dėl papildomų nenumatytų išlaidų. Viena iš to priežasčių – vis didėjantys vežimo geležinkeliais tarifai, taip pat vagonų trūkumas kroviniams vežti. Šiandien, pasak rinkos dalyvių, Kazachstano geležinkelių prekių gabenimo ir vagonų tiekimo kainų politika nėra kontroliuojama valstybės, tačiau atsižvelgiama į KTZ monopolį, gamintojams sudaromos vergiškos sąlygos, kurie išreiškiami metiniu tarifų augimu.

   
 • 2022-03-16

  Socimino atsakymas į LVS raštą su pasiūlymu leisti mokėti grynais darbuotojams esant karo veiksmams Ukrainoje

  Viceministras Vytautas Šilinskas

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto 2022 m. kovo 3 d. raštą Nr. S-2022-811,

  išnagrinėjo Lietuvos vežėjų sąjungos 2022 m. kovo 1 d. kreipimąsi „Dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo tvarkos“, ir teikia šį atsakymą.
  Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 139 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar
  suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus DK 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos
  Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

   
 • 2022-03-16

  FINANSINĖ VEIKLA

  • RU bankų atjungimas nuo SWIFT. (2022 03 02) draudžiama teikti specializuotas finansinių mokėjimų pranešimų paslaugas RU bankams: Otkritie“; „Novikombank“; „Promsvyazbank“; „Bank Rossiya“; „Sovcombank“; „Vnesheconombank“ (VEB) ir „VTB bank“ (sprendimas įsigalios per 10 d.)
  • Apribojimai Rusijos centrinio banko rezervui (2022 02 28). Draudžiami sandoriai, susiję su Rusijos centrinio banko rezervo ir turto valdymu, įskaitant sandorius su juridiniais asmenimis veikiančiais Rusijos centrinio banko vardu.
  Poveikis:
  • Didelė problema organizuojant importą iš Kinijos yra mokėjimas už transportavimą. Visi ekspeditoriai ir žaidėjai Rusijos logistikos rinkoje turi vieną didelę problemą – kaip paimti pinigus iš importuotojo, kad būtų galima juos išsiųsti užsienio valiuta užsienio vežėjui. Nežinoma kokiu kursu bus nurodyti rubliai išrašant sąskaitą klientui.

   
 • 2022-03-02

  Aurelija Vingrienė, advokatė

  Aurelija Vingrienė, advokatėĮvedus sankcijas Rusijos Federacijai, Lietuvos įmonėms, turinčioms paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartis su Rusijos įmonėmis, kyla klausimas, kaip bus atsiskaityta ir ar bus atsiskaityta už paslaugas, kaip toliau vykdyti sudarytas sutartis.
  Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.204 straipsnyje reglamentuojamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių sutarties šalių įsipareigojimų pusiausvyra iš esmės pasikeičia ir vienai šaliai sutartį vykdyti tampa sudėtingiau negu kitai šaliai.
  Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu:
  1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo;
  2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
  3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti;
  4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

   
 • 2022-03-02

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

  ĮSAKYMAS

  DĖL NACIONALINIŲ VIZŲ, LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIEČIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, UŽSIENIEČIŲ TEISĖS DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

  2022 m. vasario 28 d. Nr. 1V-145

  Vilnius

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekreto Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ 3 straipsnio 1 dalimi:

  1. Nustatau, kad Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – užsieniečiai), kurie neturi galiojančio kelionės dokumento, kol sprendžiamas jų teisinės padėties klausimas Lietuvos Respublikoje, gali būti išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas.

   
 • 2022-03-01

  LVS info

  Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) yra nuolat informuojama apie masinius savo narių - transporto įmonių darbuotojų nusiskundimus dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalies pakeitimo, remiantis kuriuo „Darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą mokėjimo sąskaitą“.

   
 

LVS tarptautinėse organizacijose

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.