Asociacijos ( Linava) išrinkti valdymo organai nesistengia laikytis finansinės drausmės


2015-09-04

Aušra Mecelienė: „Labai apmaudu, kad Asociacijos išrinkti valdymo organai nesistengia laikytis finansinės drausmės, kuri yra numatyta Asociacijos kongreso patvirtintame biudžete. Todėl, manyčiau, jog būtina Asociacijoje nustatyti asmeninę atsakomybę visiems jos renkamiems valdymo ir kontrolės organams už Asociacijos kongrese patvirtinto biudžeto išlaidų straipsnių, skirtų Asociacijos administraciniam valdymui, viršijimą bei kitus išaiškintus finansinius pažeidimus.“

Mindaugas Kapleris: „Apibendrindamas viską, ką išanalizavome, galėčiau pasakyti, kad nesu patenkintas Asociacijos prezidiumo ir sekretoriato reakcijomis į Revizijos komisijos pastabas. Labai norėčiau, kad į revizorių pastabas būtų reaguojama ir stengiamasi pašalinti nurodytus trūkumus. Nemažai iš jų nurodomi nebe pirmą kartą. Taip pat norėčiau priminti prezidiumui ir generaliniam sekretoriui, kad Asociacijos kongreso patvirtinto biudžeto straipsniai negali būti viršijami“ .

Asociacijos „Linava“ revizijos komisija parengė ir paskelbė Asociacijos pirmojo šių metų pusmečio veiklos patikrinimo ataskaitą. Šia proga kalbiname Revizijos komisijos pirmininkę Aliciją Monkevič.

- Gerb. p. Alicija, gal galite įvardyti, kuriose srityse Asociacijai per pirmąjį šių metų pusmetį pavyko pasitempti, lyginant su 2014 m., o kuriose srityje sekasi ir dirbama ne taip, kaip norėtųsi.

Kol kas sunkoka pasakyti, todėl kad buvo atliktas tik I-ojo metų pusmečio patikrinimas, tačiau konstatuotina, kad tikrai sumažėjo reklamos, automobilių eksploatacinės sąnaudos, neskiriama parama ir labdara.

Lyginant su 2014 metais, sumažėjo pajamos, bet atitinkamai sumažėjo ir sąnaudos. Vis dėl to norėtųsi, kad administracija daugiau dėmesio skirtų biudžeto vykdymui ir jo laikytųsi.

- Revizijos komisijos pirmojo šių metų pusmečio patikrinimo ataskaitoje teigiama, kad Asociacijai sunkiai sekasi išsiieškoti tiek buvusių darbuotojų skolas, tiek kai kurių įmonių įsipareigojimus Asociacijai. Kaip manote, ką reikėtų daryti, kad situacija būtų geresnė ir kiek realu visas skolas atgauti apskritai?

Turėčiau pasakyti, kad patikrinimo metu nenustatėme jokių Asociacijos administracijos pastangų išaiškinant atsakingų asmenų skolų atsiradimo priežastis bei neradome jokių dokumentų, kurie patvirtintų, kad šias skolas Asociacija bando kokiu nors būdu susigrąžinti. Beprocentės paskolas fiziniams asmenims taip pat yra sunkiai grąžinamos, nors yra pasirašyta sutartis su UAB „Double Invest“ dėl skolų išieškojimo.

Mes rekomenduojame kuo skubiau visus skolininkus, kurie delsia grąžinti skolas Asociacijai, perduoti teismui ir skolas išieškoti teisminiu būdu. Būtina kuo skubiau atlikti išsamią skolų analizę, paskirti atsakingų žmogų už skolų išieškojimą ir reikalui esant parinkti kitą kompetentingą kompaniją, kuri dirbtų aktyviau ir sugrąžins skolas Asociacijai.

- Kam, Revizijos komisijos nuomone, Asociacija vis dar išleidžia per daug ir kaip tas išlaidas būtų galima sumažinti?

Akivaizdu, kad Asociacijoje vis dar per daug išleidžiama teisinėms ir verslo konsultacijoms, reprezentacinėms išlaidoms, biurui išlaikyti. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti sutartis su visais ryšių paslaugas tekančiais operatoriais ir optimizuoti ryšių paslaugų kaštus.

- Revizijos komisija turi priekaištų dėl komandiruočių organizavimo ir išlaidų, nors apie šią problemą kalbama ne pirmą kartą. Ko reikia, kad situacija galų gale pasikeistų?

Revizijos komisijos nuomone, kiekvienos komandiruotės dalyvių skaičius turi būti derinamas su Asociacijos prezidiumu. Po komandiruotės kiekvienas Prezidiumo narys ar Asociacijos sekretoriato darbuotojas turi pristatyti ataskaitas apie nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus komandiruotės metu.

Vežėjai turi žinoti, kokią naudą jie gavo iš kiekvienos komandiruotės. Taip pat rekomenduojame komandiruotės išlaidų kompensavimui nustatyti perkamų komandiruotėje paslaugų ir prekių limitus.

- Patikrinimo metu Revizijos komisijai užkliuvo ir išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu, kurio fondas nuolat viršijamas. Ar yra išeitis iš šios situacijos?

Įvertinant tai, kad Asociacijos pajamos nuolatos mažėja, o Asociacijos išlaidos darbo užmokesčiui sudaro pačią didžiausią administravimo išlaidų dalį, Revizijos komisija siūlo mažinti su darbo užmokesčiu ir darbo santykiais susijusias išlaidas. Tam būtina kuo greičiau patvirtinti Asociacijos personalo struktūrą ir nustatyti maksimalias darbo užmokesčio ribas kiekvienai pareigybei. Taip pat rekomenduojame būtinai nustatyti išrinktų Asociacijos valdymo organų patirtų išlaidų, susijusiu su jų funkcijų atlikimu, kompensavimo tvarką, tačiau su valdymo organų nariais nesudarinėti jokių darbo sutarčių.

- Asociacija pirmąjį pusmetį baigė turėdamas pelno. Galbūt ne viskas taip blogai?

Žinoma, kad nėra taip blogai. Šiuo metu tikrai turime pelno, bet neužmirškime, kad Asociacija taip pat turi nemažai įsipareigojimų. Tai ir Nordea banko paskola, įsipareigojimai IRU, įsipareigojimai už pirktas prekes ir paslaugas tiekėjams. To pelno, kurį turime dabar, tikrai neužteks padengti visiems įsipareigojimus. Dar kartą norime pabrėžti, kad reikia laikytis biudžeto, išieškoti skolas, pagal galimybės atsiskaityti pagal turimas įsipareigojimus ir, jeigu tikrai bus laisvų lėšų, tuomet sudaryti rezervinį fondą „juodai dienai“.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.