Valdas Kazlauskas - ar 2016 m. vežėjų laukia pasikeitimai?


2015-12-29

Valdas Kazlauskas

Valdas KazlauskasTaip, pasikeitimų bus ir labai greitai. Nuo 2016-03-02 įsigalioja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 (toliau – Reglamentas Nr. 165/2014) dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo.

Šiame reglamente nustatomos prievolės ir reikalavimai, susiję su tachografų, naudojamų kelių transporto priemonėse siekiant patikrinti, kaip laikomasi vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitos reikalavimų, mobilių darbuotojų darbo laiko ir greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo, konstrukcija, montavimu, naudojimu, bandymu ir kontrole.

Reglamente Nr. 165/2014 pateikiama nuostata apie išmaniųjų tachografų sujungtų su globalia navigacijos palydovine sistema naudojimas – tinkamas ir ekonomiškai efektyvus būdas automatiškai registruoti kasdienio darbo laiko metu transporto priemonės poziciją tam tikruose taškuose. Taip pat numatyta galimo manipuliavimo tachografo duomenimis arba jų netinkamo naudojimo nuotolinis ankstyvas nustatymas. Kad kompetentingoms kontrolės institucijoms būtų galima atlikti tikslines patikras kelyje, sumontuojami tachografai yra pritaikyti, transporto priemonei važiuojant, užmegzti ryšį su tomis institucijomis. Užmezgus ryšį keičiamasi tik transporto priemonių, kurių tachografų duomenimis gali būti manipuliuojama arba jie netinkamai naudojami, tikslinėms patikroms kelyje būtinais duomenimis.

Nurodyta, kad kontrolės institucijos duomenis gali laikyti tik tol, kol atliekama patikra kelyje; jie ištrinami ne vėliau kaip praėjus trims valandoms po patikros pabaigos, nebent duomenys rodytų galimą manipuliavimą tachografo duomenimis arba netinkamą jo naudojimą. Transporto įmonės, kurios eksploatuoja transporto priemones, yra atsakingos už tai, kad vairuotojai būtų informuoti apie nuotolinio perdavimo galimybę galimo manipuliavimo tachografų duomenimis arba netinkamo jų naudojimo ankstyvo nustatymo tikslu.

Taip pat šiame Reglamente Nr. 165/2014 aiškiau nurodytas tinkamas tachografo, vairuotojų kortelių ir registracijos lapų naudojimas, transporto įmonių atsakomybė bei sankcijos, kurios turi būti veiksmingos, proporcingos, atgrasomosios bei nediskriminacinės.

Vis dėlto šis reglamentas turi ir trūkumų. Iki šiol reglamente nurodyti įgyvendinimo aktai dar nepriimti, t. y. neparengti išmaniojo skaitmeninio tachografo gamybos, bandymo, montavimo ir patikros reikalavimai, todėl iki šiame reglamente nurodytų įgyvendinimo aktų taikymo dienos toliau laikinai gali būti taikomas Reglamento (EEB) Nr. 3821/85, I B priedas (t. y. dabartiniai skaitmeniniai tachografai).

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.