Europos Sąjungos muitinės kodeksas


2016-03-16

Muitinės departamentas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas (SMK). SMK bus pagrindinis muitų teisės aktas 28 Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir reikalaujantis, kad visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija.

SMK bus taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d., tačiau numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kurios bus taikomos vėliausiai iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai tikslai, kurių buvo siekiama priimant SMK:

- ES muitų teisės aktų supaprastinimas;

- elektroninių formalumų pirmenybės „popierinių“ formalumų atžvilgiu užtikrinimas;

- nuostatų, būtinų ES išorinių sienų saugumui užtikrinti, įtvirtinimas.

Pagrindiniai pokyčiai:

- modernizuojamos bendrosios muitinės veiklą reglamentuojančios nuostatos;

- keičiamos nuostatos dėl atstovavimo muitinėje;

- siekiama vienodų nuostatų dėl sprendimų;

- mažiau veiksmus su prekėmis apibrėžiančių nuostatų;

- laisvųjų zonų steigimo tvarkos pokyčiai;

- neapmuitinamų parduotuvių steigimo tvarkos ir veiklos pokyčiai.

Kitos naujovės

Įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sistemos plėtojimas

Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai (AEO, Authorised EconomicOperators) galės pateikti deklaracijas ir mokėti muitus toje ES valstybėje narėje, kurioje yra centrinė AEO būstinė, nepriklausomai nuo to, į kurią ES valstybę narę prekės importuojamos ir (arba) kurioje suvartojamos.

AEO galės gabenti laikinai saugomas prekes, įtraukti deklaracijos duomenis į jų tvarkomos apskaitos registrus, nepateikdami prekių, taikydami savikontrolės principą atlikti tam tikrus formalumus, kuriuos paprastai atlieka muitinė, bei naudotis kitais supaprastinimais bei lengvatomis.

Sprendimų priėmimas ir įvairūs su muitinės procedūromis ir muitinės formalumais susiję pakeitimai

Vienas reikšmingiausių SMK pasiekimų yra sprendimų priėmimo ES valstybėse narėse suvienodinimas ir platus nuostatų dėl teisės būti išklausytam prieš priimant verslui galimai nepalankų sprendimą taikymas (išskyrus kai kuriuos atvejus, pvz., sprendimus dėl privalomosios informacijos).

Su muitinės procedūrų vykdymu susijusios naujovės apima laikinąjį saugojimą ir galimybę gabenti laikinai saugomas prekes neįforminant tranzito procedūros, laikinojo įvežimo perdirbti, muitinės prižiūrimo perdirbimo ir prekių sunaikinimo asmens iniciatyva sujungimą, laisvųjų sandėlių atsisakymą, laisvosios zonos pertvarkymą į muitinės procedūrą, reeksporto deklaracijos ir pranešimo apie reeksportą pokyčius, supaprastintų procedūrų pertvarkymą į supaprastintų deklaracijų naudojimą ir muitinės deklaracijos duomenų įtraukimo į deklaranto tvarkomą apskaitą pertvarkymą į atskirą prekių deklaravimo būdą, apimantį ir standartines, ir supaprastintas deklaracijas.

Su garantijomis susiję pokyčiai apima galimybę pateikti sumažinto dydžio bendrąją garantiją dėl atsiradusių ar galinčių atsirasti skolų muitinei sumokėjimo, naudoti vieną garantiją kelioms operacijoms, deklaracijoms arba muitinės procedūroms pagal iš anksto nustatytas proporcijas, garantijos naudojimą daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje.

Elektroninė muitinė

Pereinant iš „popierinės muitinės“ etapo į elektroninę muitinę, SMK taikymui reikalingos elektroninės sistemos bus diegiamos laipsniškai. 2014 m. balandžio 29 d. Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimą Nr. 2014/255/ES, kuriuo nustatoma SMK darbo programa, kuri bus reguliariai (ne rečiau kaip kartą per metus) atnaujinama atsižvelgiant į SMK įgyvendinimą ir pasiektą pažangą.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 

LVS nariai turi spec. dyzelino kainą Circle K degalinėse.

Juodeikių terminal. didm. kaina:

0,70249 eur / l be PVM

2020-07-14Eilės ES pasieniuose

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.