Aplinkos apsaugos vadybos sistemos diegimui ES parama


2016-04-04

Ramune Omolo

Projektai renkami iki 2016.06.08 (LVPA)
Remiama veikla:
• Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas (ISO 14000, EMAS)
• Gamybos technologijų atlikimas (turi būti pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė) - gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.
• Aplinkosaugos audito atlikimas (turi būti pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė)- gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias anksčiau minėtas gaminio savybes, jis papildomai turi tenkinti dar bent vieną anksčiau minėtą savybę. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių.
• Ekologiškas projektavimas – numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, transportavimas, naudojimas), ekologinius aspektus įtraukiant ankstyviausiame gaminio projektavimo etape. Kai paramos prašoma ekologiškam projektavimui gaminiams sukurti ir (arba) atnaujinti skirti projektai turi būti parengti pagal ekologinio projektavimo principus (Tuo atveju, jeigu projekto metu yra planuojama, taikant ekologinį projektavimą, sukurti naują gaminį, tuomet vertinama, ar gaminys yra suprojektuotas iš panaudotų gaminių. Panaudotas gaminys – tai gaminys, kuris yra praradęs savo funkcines savybes ir yra priskirtinas tam tikrai atliekų rūšiai pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Tuo atveju, kai projekto metu gaminiams atnaujinti yra planuojama taikyti ekologinio projektavimo principus, kurie yra suprantami kaip gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, vertinama, ar yra tenkinama viena iš šių savybių: gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Jeigu projekto metu yra planuojama atnaujinti gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias aukščiau minėtas ekologiškai projektuojamo gaminio savybes, tuo atveju jis turi tenkinti papildomai dar bent vieną savybę.
Remiamos išlaidos:
• standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, programavimas ir (ar) konfigūravimas
• patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos).
• konsultacinių paslaugų įmonių aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14000, EMAS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo bei gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimo, ekologinio projektavimo klausimais, įsigijimas.
Paramos dydis:
• Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir/arba Gamybos technologijų atlikimas ir/arba Aplinkosaugos audito atlikimas iki 11 000 EUR
• Ekologiškas projektavimas iki 30 000 EUR
Maksimalus paramos dydis iki 41 000 EUR
Paramos intensyvumas: 50 %
Pagrindiniai reikalavimai
• Maža ar vidutinė verslo įmonė (susumavus visas su įmone susijusias įmones). Projekto negali teikti labai didelė įmonė (virš 250 darbuotojų už 2015m)
• Verslo įmonė veikianti minimum 1 metus.
• Įmonės pajamos per 2013-2015 m. minimum 145 000 EUR.
• Per 2013-2015 m. neišnaudojusi 200 000 EUR de minimis pagalbos.
• Įmonė neturinti finansinių sunkumų.

Balai projekto vertinimo metu
1. Santykis tarp prašomos paramos sumos ir įmonės nuosavo indėlio (kuo didesnis nuosavas indelis, tuo daugiau balų).
2. Kuo daugiau diegiama eco inovacijų, tuo didesnis balas.
3. Jeigu įmonė šiuo metu veikia arba projektą vykdys šioje srityje (0 arba 5 balai):
Sumaniosios specializacijos kryptis
(pasirenkamas vienas variantas)
Sumaniosios specializacijos krypties prioritetas
(pasirenkamas vienas variantas)
1. Energetika ir tvari aplinka. 0
1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos. 0
1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas. 0
1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba. 0
1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos. 0
2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos 0
2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai. 0
2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai. 0
2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui. 0
3. Agroinovacijos ir maisto technologijos 0
3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas. 0
3.2. Funkcionalus maistas. 0
3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas). 0
4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos 0
4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos. 0
4.2. Funkcinės medžiagos ir danga. 0
4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos. 0
4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos. 0
5. Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos 0
5.1. Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos. 0
5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai. 0
5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika. 0
5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos. 0
6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė 0
6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai. 0
6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai. 0

Konsultacijos ir sėkmingų projektų rengimas:
Ramunė Omolo
Tel. 8 689 23028
El.p. info@internationalprojects.lt
www.internationalprojects.lt

 

 

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.