10 SVARBIAUSIŲ ŽINGSNIŲ SUDARANT CMR DRAUDIMO SUTARTĮ


2017-03-15

Daiva Daukšienė
http://www.rdd.lt/kontaktai/vilnius/

RDDPirmas žingsnis. Derybų pradžioje Jums reikėtų išsiaiškinti iš kokių dokumentų susideda CMR draudimo sutartis. Standartinis variantas – draudimo polisas, draudimo taisyklės ir priedas, kuriame nurodomi apdrausti automobiliai.
Tačiau ne viskas taip paprasta. Kai kurie draudikai prie poliso ir taisyklių prideda instrukciją vairuotojui. Šioje instrukcijoje, kuri paprastai surašoma smulkiu šriftu ant dviejų - trijų lapų, yra pateikiamos nuorodos apie tai, kaip turi elgtis vairuotojas krovinio pakrovimo, pervežimo metu, nurodymai dėl vairuotojo elgesio, krovinio plombavimo, išmuitinimo pristatymo metu, reikalavimai gabenant krovinius refrižeratoriuose ir kitos rekomendacijos. Instrukcijos, žinoma, teigiamas dalykas, bet yra viena smulkmena į kurią privalote atkreipti dėmesį – draudimo taisyklėse visada yra pažymėta, kad, jeigu ši instrukcija yra pažeista, draudikas turi teisę nemokėti arba sumažinti draudimo išmoką. Paprastai tokiose instrukcijose pilna „kabliukų“, kuriais remiantis draudikas gali atsisakyti išmokėti draudimo išmoką. Papildomai reikalaujama, jog visus vairuotojus reikia pasirašytinai supažindinti su šia instrukcija. Pažeidėt ją, nesupažindinot vairuotojo pasirašytinai su instrukcija - įvykio atveju draudikas turės galimybę nemokėti arba sumažinti draudimo išmoką.
Pavyzdys – instrukcijoje yra reikalavimas, jog sustojimo metu vairuotojas negali nutolti nuo automobilio atstumu, kurį pasiekus prarandama galimybė jį stebėti ir esant pavojui operatyviai imtis visų galimų gelbėjimo priemonių. Jeigu vairuotojas sustos ir nueis į parduotuvę apsipirkti, tai praras automobilio kontrolę ir automobilis su kroviniu per tą laiką bus pagrobtas, o draudikas atsisakys išmokėti draudimo išmoką.
Kartais prie draudimo sutarčių yra įforminami priedai. Juose paprastai vežėjas ir draudikas susitaria dėl individualių draudimo sąlygų, pvz.: kad tam tikros draudimo taisyklių sąlygos šitam vežėjui negalioja. Gerai, jeigu šis priedas vežėjo ir draudiko derybų rezultatas, tačiau, jeigu tai tik draudiko paruoštas priedas, atidžiai jį perskaitykite – jame gali būti sąlygų, kurioms esant, draudikas turi teisę nemokėti arba sumažinti draudimo išmoką.
Apibendrinus, žengiant pirmą žingsnį svarbu išsiaiškinti iš kokių dokumentų susideda draudimo sutartis. Dažniausiai tai draudimo polisas, draudimo taisyklės, apdraustų automobilių sąrašas, instrukcija vairuotojui ir priedai prie draudimo sutarties.
Antras žingsnis. Dabar mes turime visus draudimo sutarties dokumentus, tad laikas susipažinti su jų turiniu. Draudimo sutartis – tai teisinis dokumentas, todėl iš karto reikėtų išsiaiškinti, kokios šalies teisė taikoma draudimo sutarčiai. Apie tai paprastai yra nurodoma draudimo taisyklių skyriuje „Draudimo sutarčiai taikoma teisė“ arba įrašoma draudimo polise. Svarbu tai, jog reikia nustatyti, ne tik kokios šalies teisė yra taikoma, bet ir kokiame teisme bus nagrinėjamas ginčas. Yra polisų, kur nurodoma, jog taikoma Nyderlandų teisė, Didžiosios Britanijos ir Velso teisė, kitų šalių teisė, atitinkamai ir teismo vieta yra nurodoma užsienyje. Bylinėjimasis užsienyje yra labai brangus ir ilgas. Pasirinkę Lietuvos teisę ir teismą Jūs visada galėsite efektyviai ir gana nebrangiai apginti savo interesus. Vežėjo pozicija šiuo klausimu turi būti kategoriška – taikoma Lietuvos Respublikos teisė, teismo vieta Lietuvos Respublikos teismas. Sudarydami sutartį, kurioje taikoma užsienio teisė ir pasirenkamas užsienio teismas, labai apribojate savo teisių gynybą teisme, ženkliai padidinate galimų teisinių išlaidų dydį.
Trečias žingsnis. Jau turime visus draudimo sutarties dokumentus, pasirinkome Lietuvos Respublikos teisę ir Lietuvos teismą, dabar laikas apsispręsti, ką mes norime apdrausti, t.y. pasirinkti draudimo rizikas.
Standartinė rizika – vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją ir nacionalinę teisę, kiek ji neviršija nacionalinės teisės nuostatų. Papildomai draudikai paprastai apdraudžia: a) papildomas išlaidas dėl krovinio gelbėjimo, sunaikinimo; b) bylinėjimosi išlaidas, kai vežėjui pareiškiamos nepagrįstos pretenzijos; c) žalos mažinimo išlaidas.
Šiame etape dėmesį reikėtų atkreipti į tai, jog dažnai draudikai suteikdami draudimo apsaugą, pagal CMR konvenciją nurodo, jog išlaidos, numatytos CMR konvencijos 23 str. 4 ir 5 punktuose apdraudžiamos, kai apie tai yra atskirai susitarta. Tokį susitarimą reikėtų užfiksuoti viename iš draudimo sutarties priedų. Būtinai reikalaukite, kad būtų apdraustos bylinėjimosi išlaidos, CMR draudimas – tai civilinės atsakomybės draudimas ir dažnai vežėjui pareiškiamos nepagrįstos pretenzijos. Teisme be advokato neapsieisime. Svarbu, kad sutartyje būtų pažymėta, jog vežėjas turi teisę pats pasirinkti advokatą, kuris atstovaus jo teisėms, nes neretai teismo metu draudiko ir vežėjo interesai nesutampa. Draudiko pasiūlytas advokatas pirmiausia atsižvelgs į draudiko interesus.
Taip pat, apsidrauskite žalos mažinimo išlaidas bei išlaidas, kurios susijusios su krovinio gelbėjimu, sunaikinimu. Čia svarbu pasirinkti draudimo sumą, minimaliai reikėtų 15000 EUR, be to, susitarkite, jog tokioms išlaidoms netaikoma franšizė. Draudikai neretai pažymi, jog tokios išlaidos apmokamos, jeigu tam pritarė draudikas. Geriausias variantas, jeigu Jums pavyks susitarti, jog iki tam tikros sumos, pvz. 5000 EUR, Jūs turite teisę savarankiškai spręsti dėl šių išlaidų, kai reikia greitai priimti sprendimą.
Atskira tema - siurvejerio samdymas. Kartais draudikai įrašo sąlygas, jog siurvejerio paslaugas apmoka vežėjas. Nesutikite su šia sąlyga, nes paprastai šias išlaidas turi apmokėti draudikas. Informacija apie draudimo rizikas yra nurodoma draudimo taisyklių skyriuose „Draudimo objektas“, „Draudimo apsauga“.

Ketvirtas žingsnis. Turime draudimo sutarties dokumentus, pasirinkome sutarčiai taikytiną teisę, teismo vietą, apsisprendėme dėl apdraustų rizikų. Dabar svarbu pasirinkti sutarties geografinius limitus. Tai iš pirmo žvilgsnio gan paprastas žingsnis, bet būkite atsargūs. Mūsų praktikoje pasitaikė atvejis, kai vežėjas turėjo įvykį Kazachstane, o ši šalis nebuvo įtraukta į apdraustų šalių sąrašą. Taigi atidžiai perskaitykite, kokiose šalyse galioja Jūsų draudimo sutartis. Paprastai draudimo geografiniai limitai yra nurodomi draudimo polise, jo prieduose, rečiau draudimo taisyklėse.

Penktas žingsnis. Vienas iš svarbiausių draudimo sutarties dokumentų – draudimo taisyklės. Bendras pastebėjimas – įprastos draudimo taisyklės yra surašytos ant 6-8 lapų. Jeigu Jums pateikiamas „tomas“ iš 15-50 lapų, būkite atsargūs, labai didelė tikimybė, jog juose paslėpta nemažai atvejų, kai draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos.
Visos draudimo taisyklės yra skelbiamos draudimo bendrovių internetiniuose tinklapiuose, tačiau ieškokite ne draudimo sąlygų, draudimo pasiūlymų, o draudimo taisyklių.
Draudimo taisyklėse yra nemažai skirsnių. Vežėjui, be jau anksčiau išvardintų, svarbiausi yra šie: „Naudojamos sąvokos“, „Franšizės arba išskaitos“, „Draudėjo pareigos, įvykus galimam draudžiamajam įvykiui“, „ Nedraudžiamieji įvykiai“, „Draudimo išmokų mokėjimo sąlygos ir tvarka“.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.