Mokslas irgi prieš EK peršamą Komandiravimo direktyvą


2017-02-01

LVS info

Danuta Jazlowiecka ir Gintautas Ramaslauskas

Sausio 31 d. Briuselyje, Europos Parlamente vyko mokslinė konferencija komandiruojamų darbuotojų klausimu. Konferenciją organizavo trys Europos Parlamento (EP) nariai – Ivo Belet (Belgija), Danuta Jazlowiecka (Lenkija) ir Sven Schulze (Vokietija). Konferenciją moderavo Danuta Jazlowiecka, joje savo pranešimus perskaitė žinomų mokslo institucijų atstovai, dirbantys politikos bei socialinių mokslų srityse: Leuveno universiteto Darbo ir visuomenės tyrimų instituto, Harvardo universiteto teisės mokyklos, Bruegelio Instituto, Europos politikos studijų centro (CEPS), Darbo mobilumo iniciatyvų asociacijos (LMI) ir kitų. Konferencijoje dalyvavo EP nariai, Europos Komisijos atstovai, gausus būrys verslo asocijuotų struktūrų bei profesinių sąjungų atstovų. Didelis konferencijos dalyvių skaičius pademonstravo, kad klausimai, susiję su darbuotojų komandiravimu ES narėse, šiuo metu yra itin aktualūs įvairioms verslo šakoms. Lietuvos vežėjų sąjungą šioje konferencijoje atstovavo transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas.
Mokslo institucijų atstovai savo pranešimuose pristatė atliktus tyrimus ir studijas bei pateikė išsamios statistinės informacijos apie komandiruojamus darbuotojus ES. Visi pranešėjai akcentavo, kad ES darbo rinkoje yra žymiai svarbesnių problemų, nei siejamų su komandiruojamais darbuotojais, kaip kad bando įvardinti Europos Komisija bei kai kurios valstybės-narės. Pateikti statistiniai duomenys paneigė mitą, kad komandiravimas vyksta tik iš valstybių, kur atlyginimų lygis žemas, į aukšto atlyginimo valstybes. Pasirodo, didžiausią komandiruojamų darbuotojų dalį (35,8 %) sudaro komandiravimas tarp aukšto atlyginimo valstybių. Kad ši problema dirbtinai išpūsta, liudija faktas, jog komandiruoti darbuotojai kasmet sudaro tik apie 0,26% visos ES darbo rinkos, o komandiruoti iš žemo atlyginimo valstybių į aukšto atlyginimo valstybes – tik 0,1% darbo rinkos. Konstatuota, kad darbuotojų komandiravimas yra mažiausiai įtakos turinti konkurencijos priemonė tarp skirtingo atlyginimų lygio valstybių. Bruegelio instituto atstovas pažymėjo, kad jei bus įtvirtintas principas „tas pats atlyginimas toje pačioje vietoje“, tai kitas visai įmanomas žingsnis galėtų būti mokesčių tarifų įvedimas prekėms, importuojamoms iš ES valstybių su žemais atlyginimais arba draudimas perkelti prekių gamybą į šias šalis.
Mokslininkai praktiškai vieningai konstatavo, jog nepalyginamai aktualesnė problema šiuo metu ES darbo rinkoje, su kuria būtina kovoti – nelegalus darbas. Nelegalaus darbo apimtys aukštų atlyginimų valstybėse yra tikrai ženklios ir svyruoja nuo 9% Liuksemburge iki net 21% Belgijoje. Nelegalaus darbo atveju, darbuotojas yra visiškoje darbdavio priklausomybėje, neturi jokių socialinių garantijų bei dažnai gauna net mažesnį už nustatytą minimalų atlyginimą. Todėl pirmiausia būtina kovoti su šia plačiai įsigalėjusia problema, o bandymas įteisinti „vienodo atlyginimo“ principą gali dar padidinti nedeklaruoto darbo apimtis. Nelegaliai dirbančiųjų aukšto atlyginimo lygio valstybėse jau šiuo metu yra virš 100 kartų daugiau, nei komandiruotų darbuotojų.
Kalbėję mokslo institucijų atstovai taip pat pažymėjo, kad reikalavimai komandiruotiems darbuotojams neturi būti taikomi kelių transporte dėl jo specifikos ir aukšto darbo jėgos mobilumo. EP narė Danuta Jazlowiecka taip pat savo pasisakyme akcentavo, kad kelių transportui turi būti sukurti specialūs, šio verslo specifikai pritaikyti teisės aktai.
Tačiau Europos Komisijos atstovė Inge Bernaerts savo pasisakyme gynė Komisijos siūlymą peržiūrėti reikalavimus komandiruojamiems darbuotojams, teigdama, kad nuo 1996 m. įvyko žymūs pokyčiai pačioje ES ir ekonomikos augimas turi būti susietas su socialinė gerovės augimu.
Pasibaigus konferencijai, LVS atstovas susitiko trumpam pokalbiui su Danuta Jazlowiecka. Gintautas Ramaslauskas padėkojo EP narei už puikiai organizuotą konferenciją, kurioje svarstyti klausimai labai svarbūs ir Lietuvos bei Lenkijos vežėjams. Taip pat pagyrė idėją pasitelkti mokslininkų argumentus formuojant politikų bei visuomenės nuomonę dėl komandiruojamų darbuotojų klausimo.
Galime tik pavydėti kaimynams lenkams, kad jų išrinkti EP nariai taip aktyviai veikia gindami savo šalies interesus. O mums tenka su apgailestavimu konstatuoti, kad nei vienas iš Lietuvoje išrinktų EP narių nerado laiko ar noro dalyvauti tokioje svarbioje konferencijoje ir išsakyti savo nuomonę. Juk darbuotojų komandiravimas aktualus ne vien tik kelių transportui, bet ir kitoms ūkio šakoms, pavyzdžiui statybų sektoriui, tačiau mūsų išrinktiems atstovams EP tai nerūpi. Vienintelės Laimos Andrikienės biuro atstovai susisiekė su LVS informuodami apie šią konferenciją bei garantavo savo paramą sprendžiant darbuotojų komandiravimo klausimą.

Sausio 31 d. Briuselyje, Europos Parlamente vyko mokslinė konferencija komandiruojamų darbuotojų klausimu.

Sausio 31 d. Briuselyje, Europos Parlamente vyko mokslinė konferencija komandiruojamų darbuotojų klausimu.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.