LVS dalyvauja formuojant Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Mobilumo paketo


2017-09-05

LVS info

Baigiantis vasaros atostogų metui, Europos Sąjungos institucijose įsibėgėja Europos Komisijos parengto Mobilumo paketo svarstymai. Šiuo metu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengia savo nuomones dėl Mobilumo paketą sudarančių teisės aktų projektų.

V. Mačiulis bei G. Ramaslauskas toliau koreguos projektą ir pateiks galutiniam tvirtinimui Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Plenarinėje sesijoje, kuri suplanuota spalio mėn.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – tai 1957 m. Romos Sutartimi įsteigta patariamoji institucija, teikianti savo nuomones ir pasiūlymus Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai. Šį komitetą sudaro 350 narių iš visų ES valstybių, atstovaujančių skirtingoms interesų grupėms – darbdavių, darbuotojų ir mišrios interesų grupės. Narius skiria nacionalinės valstybių vyriausybės, o juos tvirtina ES Taryba penkerių metų kadencijai. Pagrindinis narių uždavinys – rengti komiteto nuomones ir pozicijas įvairiais ES teisėkūros klausimais bei teikti jas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai. Tokiu būdu siekiama įtraukti kuo platesnį ES piliečių bei suinteresuotų institucijų ratą į teisėkūros procesus. Lietuva šiame komitete turi 9 narius, atstovaujančius įvairioms darbdavių organizacijoms (tokioms kaip Lietuvos pramonininkų konfederacija, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai), profesinėms sąjungoms, Žemės ūkio rūmams, Jaunimo reikalų tarybai ir pan.
Lietuva šiame komitete taip pat aktyviai veikia formuodama pozicijas svarbiais kelių transporto sektoriui klausimais. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentas Vitas Mačiulis buvo paskirtas pranešėju rengiant komiteto nuomonę dėl vienos iš Mobilumo paketo sudedamųjų dalių - Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje, naujos redakcijos.
Elektroninių kelių rinkliavų sistemų nesuderinamumo ir nesąveikumo tarpusavyje problemą ES šalių vežėjai kelia jau eilę metų. Elektroninės kelių rinkliavos sistemos nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu jau veikia 20 valstybių narių. Daugumoje rinkliavos sistemų reikalaujama, kad kelių naudotojai savo transporto priemonėse sumontuotų specialius prietaisus (OBU). Nors kai kurios sistemos gali sąveikauti tarpvalstybiniu lygmeniu, dauguma jų yra nesąveikios. Dėl to kelių naudotojai patiria papildomų išlaidų ir sunkumų: kad galėtų netrukdomi važiuoti įvairiose šalyse, jie savo transporto priemonėse turi sumontuoti įvairių rūšių OBU ir dėl to patiriami metiniai kaštai siekia apie 334 mln. EUR. Tam tikrą tarpvalstybinį sąveikumą užtikrinti pavyko, tačiau Kroatijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Jungtinėje Karalystėje susimokėti rinkliavą galima tik naudojantis nacionaliniu OBU. Siekdama keisti esamą padėtį, EK ir pasiūlė naują direktyvos redakciją.
Galime pasidžiaugti, jog Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) taip pat prisidėjo prie pozicijos rengimo šiuo svarbiu vežėjams klausimu. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario Vito Mačiulio pasiūlymu LVS transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas buvo paskirtas ekspertu Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės parengimui.
Rugpjūčio 29 d. Briuselyje, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto būstinėje įvyko darbo grupės posėdis, kuriame Lietuvos atstovai pristatė parengtą nuomonės projektą. Posėdyje dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai iš kitų ES šalių, ekspertai bei Europos Komisijos atstovas. Įvertinę išsakytas pastabas bei pasiūlymus, V. Mačiulis bei G. Ramaslauskas toliau koreguos projektą ir pateiks galutiniam tvirtinimui Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Plenarinėje sesijoje, kuri suplanuota spalio mėn.
Parengtame komiteto nuomonės projekte Lietuvos atstovai išreiškė pritarimą EK pasiūlymams dėl elektroninių rinkliavų sistemų tarpusavio sąveikumo bei akcentavo būtinybę dėti visas pastangas siekiant įdiegti vieningą elektroninės kelių rinkliavos sistemą visoje ES. Kelių naudotojai (vežėjai) turi turėti galimybę sudaryti sutartį su pasirinktu vienu iš Europos elektroninių kelių rinkliavų tiekėju, kuri leistų vykti per visas ES šalis, kuriose įvesta elektroninė rinkliava, naudojant tik vieną OBU. Tokia galimybė ženkliai sumažintų vežėjų patiriamus laiko bei finansinius nuostolius. Buvo akcentuota, kad transporto priemonėse montuojama įranga (OBU), kuri yra pagrindinis elektroninės rinkliavos sistemos elementas, nebūtinai turėtų būti vienas fizinis prietaisas. Atsižvelgiant į sparčią išmaniųjų prietaisų naudojimo plėtrą, tai galėtų būti keletas fiziškai sujungtų arba per atstumą susietų prietaisų, įskaitant išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius bei automobilio navigacines sistemas, kurie kartu veiktų kaip OBU. Todėl rekomenduota šioje srityje skatinti specialių IT taikomųjų programų kūrimą, kurios padėtų gerokai sumažinti kelių naudotojų patiriamus kaštus ir supaprastintų naudojimąsi OBU vairuotojams.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.