Konferencijoje Europos Parlamente – mokslininkų ir vežėjų atstovų argumentai prieš Europos Komisijos siūlymus keisti reikalavimus komandiruotiems darbuotojams kelių transporto sektoriuje


2017-10-12

LVS info

Konferencijos vaizdas

Spalio 11 d. Briuselyje, Europos Parlamente buvo surengta konferencija „Komandiruojamų darbuotojų ir mobilumo paketas – iššūkiai Rytų ir Centrinės Europos įmonėms“. Konferenciją organizavo Europos Parlamento (EP) nariai – profesorius Zdzisław Krasnodębski (Lenkija) ir Angel Dzhambazki (Bulgarija). Konferencijoje pranešimus perskaitė žinomų mokslo institucijų atstovai, dirbantys politikos bei socialinių mokslų srityse: Zsolt Darvas iš Bruegelio Instituto ir Marcin Kiełbasa iš Lenkijos Darbo mobilumo iniciatyvų asociacijos (LMI). Apie Europos Komisijos pasiūlymus dėl reikalavimų komandiruojamiems darbuotojams taikymo kelių transporte kalbėjo Danijos kelių transporto asociacijos ITD atstovė Emma Hadrovic. Konferencijoje dalyvavo EP nariai, Tarptautinės vežėjų sąjungos (IRU), didžiausios verslo asocijuotos struktūros Briuselyje BusinessEurope, Lenkijos, Danijos, D. Britanijos, Ispanijos vežėjų asociacijų atstovai. Lietuvos vežėjus šioje konferencijoje atstovavo LVS transporto politikos sekretorius Gintautas Ramaslauskas ir Lietuvos verslo atstovybės Briuselyje vadovas Tomas Vasilevskis.
Mokslo institucijų atstovai savo pranešimuose pristatė atliktus tyrimus ir studijas bei pateikė išsamios statistinės informacijos apie komandiruojamus darbuotojus ES. Visi pranešėjai akcentavo, kad ES darbo rinkoje yra žymiai svarbesnių problemų, nei siejamų su komandiruojamais darbuotojais, kaip kad bando įvardinti Europos Komisija bei kai kurios valstybės-narės. Pateikti statistiniai duomenys paneigė mitą, kad komandiravimas vyksta tik iš valstybių, kur atlyginimų lygis žemas, į aukšto atlyginimų lygio valstybes. Pasirodo, didžiausią komandiruojamų darbuotojų dalį (35,8 %) sudaro komandiravimas tarp aukšto atlyginimo lygio valstybių. Kad ši problema dirbtinai išpūsta, liudija faktas, jog komandiruoti darbuotojai kasmet sudaro tik apie 0,26% visos ES darbo rinkos, o komandiruoti iš žemo atlyginimo valstybių į aukšto atlyginimo valstybes – tik 0,1% darbo rinkos. Konstatuota, kad darbuotojų komandiravimas yra mažiausiai įtakos turinti konkurencijos priemonė tarp skirtingo atlyginimų lygio valstybių. Bruegelio instituto atstovas pažymėjo, kad jei bus įtvirtintas principas „tas pats atlyginimas toje pačioje vietoje“, tai kitas visai įmanomas žingsnis galėtų būti mokesčių tarifų įvedimas prekėms, importuojamoms iš ES valstybių su žemais atlyginimais arba draudimas perkelti prekių gamybą į šias šalis.
Mokslininkai praktiškai vieningai konstatavo, jog nepalyginamai aktualesnė problema šiuo metu ES darbo rinkoje, su kuria būtina kovoti – nelegalus darbas. Nelegalaus darbo apimtys aukštų atlyginimų valstybėse yra tikrai ženklios ir svyruoja nuo 9% Liuksemburge iki net 21% Belgijoje. Nelegalaus darbo atveju, darbuotojas yra visiškoje darbdavio priklausomybėje, neturi jokių socialinių garantijų bei dažnai gauna net mažesnį už nustatytą minimalų atlyginimą. Todėl pirmiausia būtina kovoti su šia plačiai įsigalėjusia problema, o bandymas įteisinti „vienodo atlyginimo“ principą gali dar padidinti nedeklaruoto darbo apimtis. Nelegaliai dirbančiųjų aukšto atlyginimo lygio valstybėse jau šiuo metu yra virš 100 kartų daugiau, nei komandiruotų darbuotojų.
Mokslininkų nuomone, įgyvendinus Europos Komisijos (EK) pasiūlymą dėl komandiravimo nuostatų taikymo, iki 2020 metų virš 1 milijono darbuotojų Rytų ir Centrinės Europos valstybėse gali prarasti turimas darbo vietas. Šis EK pasiūlymas apribotų laisvą paslaugų judėjimą, kuris yra vienas iš pamatinių ES bendros rinkos principų.
Danijos kelių transporto asociacijos ITD atstovė Emma Hadrovic savo pasisakyme pristatė praktines problemas, su kuriomis susidurtų ES šalių vežėjai, siekdami laikytis Europos Komisijos (EK) siūlomų reikalavimų. Konstatavo, jog šis EK siūlymas yra teisiškai nepriimtinas ir neproporcingas. Jo įgyvendinimas sukeltų nepakeliamą administracinę naštą vežėjams. Be to, nėra galimybės kontroliuoti trečiose šalyse registruotų įmonių darbuotojų atlyginimų, todėl šių valstybių vežėjai įgytų konkurencinį pranašumą prieš ES vežėjus. ITD atstovė griežtai pasisakė prieš bet kokį komandiravimo reikalavimų taikymą tarptautiniam kelių transportui.
Kalbėję Lenkijos, D. Britanijos ir Lietuvos vežėjų atstovai taip pat palaikė šią mintį, teigdami, jog bet koks dienų skaičius, kurį viršijus būtų taikomos komandiravimo sąlygos vairuotojams tarptautiniuose vežimuose, būtų nepriimtinas. Šiuo metu jau 17 ES šalių-narių vežėjų organizacijos pasisako prieš šiuos reikalavimus. Todėl galima kalbėti tik apie komandiravimo reikalavimų taikymą kabotažui. Vežėjų atstovai dėkojo EP nariams už puikiai organizuotą konferenciją, kurioje svarstyti klausimai labai svarbūs ES šalių vežėjams.
Eilinį kartą galime konstatuoti, jog šiuo svarbiausiu dabartiniu metu ES vežėjams klausimu kol kas aktyviai veikia tik Lenkijoje išrinkti Europos Parlamento nariai. Šioje konferencijoje dalyvavo tik vienintelis Lietuvoje išrinktas EP narys Valentinas Mazuronis. Lietuvoje transporto ir logistikos sektorius sukuria apie 12 proc. BVP ir šis rodiklis yra didžiausias tarp visų ES šalių. Todėl Lietuvos vežėjams yra nesuprantamas mūsų EP narių abejingumas šiai svarbiai problemai, galinčiai sukelti nepataisomų padarinių kelių transporto sektoriui, kai mūsų transporto įmonės perkels savo verslą į kitas valstybes (taip pat ir ne ES nares), o dešimtys tūkstančių vairuotojų praras savo darbo vietas Lietuvoje ir bus priversti emigruoti. Vis dėlto tikimės, kad pagaliau ir Lietuvos atstovai EP supras problemos mastą ir imsis aktyvių veiksmų, kol dar galutiniai sprendimai ES institucijose nėra priimti.

 

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 

LVS nariai turi spec. dyzelino kainą Circle K degalinėse.

Juodeikių terminal. didm. kaina:

0,65107 eur / l be PVM

2020-05-27Eilės ES pasieniuose

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.