Konferencijoje Briuselyje aptartos multimodalinių pervežimų ateities perspektyvos


2019-03-06

Gintautas Ramaslauskas
Lietuvos vežėjų sąjungos transporto politikos sekretorius

Gintautas RamaslauskasVasario 26 d. Briuselyje Europos Komisija (EK) surengė aukšto lygio konferenciją „Multimodalinis transportas – ateities link“ (High Level Conference ‘Multimodal transport – towards the future’). Praeitus metus EK buvo paskelbusi multimodalinio transporto metais, todėl ši konferencija buvo skirta metų rezultatams apibendrinti. Pasiklausius dalyvių kalbų ir diskusijų, kyla abejonių – ar tai tik eilinis EK bandymas „užsidėti pliusiuką“, ar realus proveržis skatinant multimodalinius pervežimus?
Pagrindinį pranešimą konferencijoje perskaitė Europos Sąjungos Transporto komisarė Violeta Bulc. Apie multimodalinių keleivių ir krovinių vežimų perspektyvas bei naujausias technologijas diskutavo skirtingas transporto rūšis atstovaujančių kompanijų, didžiųjų logistikos, IT sprendimus siūlančių bendrovių vadovai. Komisarė V. Bulc savo kalboje akcentavo būtinybę kuo skubiau dekarbonizuoti transportą, didinti logistikos tinklų efektyvumą, mažinti neigiamas išorinių transporto kaštų pasekmes, investuoti į naujus socialinius modelius. Daug dėmesio skyrė multimodalinių keleivių vežimų plėtrai, pabrėžė EK siekį priimti keleivių teises reglamentuojančius aktus. Daug kalbėjo apie sėkmingą EK veiklą skatinant multimodalinius vežimus ir perkeliant krovinių srautus nuo kelių į geležinkelių ir vidaus vandenų transportą.
Tokie teiginiai nėra nauji – jau daugiau kaip dvidešimt metų ES siekiama skatinti geležinkelių transportą, kartu įvairiomis priemonėmis ribojant vežimų keliais plėtrą. Nuolat akcentuojamos kelių transporto sukeliamos problemos – aplinkos tarša, triukšmas, grūstys keliuose, tragiškos avarijų pasekmės ir t.t. Paskutiniu metu ypač aktyviai reikalaujama dekarbonizuoti kelių transportą, jau patvirtinti nauji griežti sunkvežimių išmetamo CO2 normatyvai. Susidaro įspūdis, jog ES biurokratams kelių transportas ir automobilis tapo „nemylimiausiu vaiku“, kurį reikia nuolat bausti. Negalime nematyti automobilizacijos keliamų problemų, tačiau tikrai nereikia iš šios transporto rūšies daryti baubo. Būtina atsiminti, jog kelių transportas, nepaisant visų bandymų jį riboti, išlieka pagrindine transporto rūšimi ES, kuria pervežama apie 80 % visos krovinių apimties, o be autobusų ir lengvųjų automobilių neįsivaizduojamas ES piliečių mobilumo užtikrinimas. Tuo tarpu geležinkelių transportu vežamų krovinių apimtis per paskutinius 20 metų netgi šiek tiek sumažėjo, jais gabenama tik apie 17 % visų ES krovinių. Geležinkeliai dažnai pristatomi kaip netarši transporto rūšis, tačiau ar tikrai taip yra? Ar galime elektrinius lokomotyvus laikyti netaršiais, jei jiems varyti naudojama elektra pagaminama deginant anglį, kaip yra nemažoje dalyje ES valstybių? O kiek ES šalių gali pasigirti visiškai elektrifikuotais geležinkeliais? Pavyzdžiui, Lietuvoje yra eksploatuojama apie 1900 kilometrų geležinkelio kelių, tačiau iš jų tik 122 km (apie 6,4 %) yra elektrifikuoti. Kitais važinėja tuo pačiu dyzelinu varomi lokomotyvai. O kaip dėl vidaus vandenų transporto, kuris laikomas pigiausia transporto rūšimi? Apie šios vežimų rūšies užimamą reikšmingesnę poziciją galima kalbėti tik tokiose valstybėse kaip Vokietija ar Olandija, turinčiose puikiai išvystytą vidaus vandens kelių infrastruktūrą. Akivaizdu, kad kelių transportas išliks ES ekonomikos varikliu dar ne vieną dešimtmetį, nepaisant nuolatinių pastangų jį riboti.
Todėl ir ES Transporto komisarei teko išklausyti konferencijos dalyvių kritines pastabas. Pasisakiusieji kritikavo naujos Kombinuoto transporto direktyvos projektą, vadino jį ženkliai blogesniu, nei dabar galiojanti kombinuotus vežimus reglamentuojanti direktyva. Iš tikrųjų, naujame projekte numatyti papildomi ribojimai kombinuotų vežimų kelių transporto daliai, susiję su griežtesniu kabotažo operacijų apibrėžimu, bei darbuotojų komandiravimo nuostatų taikymu nuo pirmos dienos. Tačiau kažkodėl nieko nepasakyta apie darbuotojų komandiravimo nuostatų taikymą kitose transporto rūšyse. Akivaizdu, kad tokių ribojimų įteisinimas naujoje Kombinuoto transporto direktyvoje neprisidės prie multimodalinių vežimų plėtros. Buvo išsakyti ir kiti nusiskundimai dėl egzistuojančių šiuo metu kliūčių nemokamiems duomenų mainams tarp skirtingų transporto rūšių atstovų apie krovinių ir transporto vienetų judėjimą, siūlyta sukurti vieningą visų transporto rūšių informacinę platformą.
Žinoma, būtų neatsakinga bandyti neigti faktą, jog multimodaliniai pervežimai – tai transporto ateitis. Tą diskusijose akcentavo ir konferencijos dalyviai, bene vieningai teigdami, jog multimodalinius vežimus artimiausioje ateityje labiausiai skatins dirbtinio intelekto vystymasis, savivaldžių transporto priemonių, daiktų interneto bei 5G ryšio atsiradimas.
Apibendrindamas konferenciją, EK Generalinio transporto direktorato (DG MOVE) generalinis direktorius Henrik Hololei pažymėjo, kad transportas turi tapti vienu vienetu, viena sistema, o pati mobilumo sąvoka turi būti vertinama ir suprantama kaip paslauga.
Savo ruožtu norėčiau pritarti šiems teiginiams, bet kartu ir pridurti, jog visoms transporto rūšims ES turi būti užtikrinamos lygios konkurencinės sąlygos, nediskriminuojant nė vienos iš jų.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.