Pažadų kokteilis MMA2


2019-05-17

Maestro Kęstutis Bruzgelevičius

Lietuvos vežėjų sąjungaLietuvos vežėjų sąjunga (LVS) atliko daugiau kaip 100 Lietuvos transporto įmonių ir 600 vairuotojų apklausą dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomo dviejų minimalių atlyginimų reikalavimo įtakos jų darbui ir rodikliams. Statistikos duomenimis šiuo metu mūsų šalies tarptautinio transporto įmonėse dirba apie 30 tūkst. Lietuvos piliečių ir 46 tūkst. vairuotojų iš kitų šalių, tad jų klausta, kaip jie vertintų galimus pokyčius. Apklausos rezultatai buvo pristatyti visuomenei 2019 m. gegužės 7 d. BNS vykusioje spaudos konferencijoje, jie buvo paviešinti ir kai kuriose masinės informacijos priemonėse.
Išvada vienareikšmiška. Kaip spaudos konferencijoje teigė LVS socialinės politikos sekretorius Algimantas Kondrusevičius “Priešrinkiminėje kovoje politikai maišo pavojingą pažadų kokteilį. Nusivylimas ateis, kai bus įsitikinta, jog tokia mokesčių našta apkarpys realias vairuotojų pajamas, o įmonių išsikėlimas sukels dar didesnių socialinių įtampų”.
Atrodytų viskas aišku, tačiau tokios spaudos konferencijos turi vieną didelę ydą: jose transliuojama informacija, kurą organizatoriai nori paskelbti, tačiau šešėlyje lieka kontekstas, kuris labai dažnai ne mažiau svarbus, negu žinia, kurią siekiama paskleisti. Štai apie tą kontekstą ir kalbėsimės su LVS generaliniu sekretoriumi Sigitu ŽILIUMI.

Gerb. Sigitai, pabandykime pradžioje padaryti eksperimentą. Neabejoju, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai kategoriškai tvirtins: dviejų minimalių atlyginimų reikalavimas atsirado iš rūpesčio verslininkų skriaudžiamais vairuotojais, siekiant jiems geresnių socialinių garantijų ir didesnių pajamų „į rankas“. Užmojis gražus, tad gal tą projektą reikėtų ne kritikuoti, o palaikyti? Juk siekiama tikrai gražių ir gerų dalykų! Gal pabandykim suprasti tos ministerijos darbuotojus?

Iš karto noriu priminti lietuvišką patarlę: gerais norais kelias į pragarą grįstas. Sutinku, kad tiek vairuotojų, tiek ir visų kitų darbuotojų atlyginimų sistema yra toli gražu ne ideali, kad yra aibė taisytinų dalykų, tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tai turi daryti ministerijos klerkai, o ne kaip visame civilizuotame pasaulyje vyksta – per profsąjungų bei darbdavių derybas.

Bet, kiek žinau, tokios derybos jau vyksta ir gana senokai?

Taip, jos iš tikrųjų vyksta ir iš tikrųjų senokai. Tačiau keistos tos derybos. Man dažnai susidaro įspūdis, kad iš esmės derėtis niekas nė nenori. Kad siekiama sprendimų, priimtų iš jėgos pozicijų – taip ir ne kitaip! O juk derybose abi pusės turi savų argumentų ir jie turėtų būti išgirsti. Priimti ar ne – tai jau kitas klausimas, tačiau išklausyti ir išgirsti – sąlyga be kurios neįmanomos jokios derybos. Kitaip tai jau ne derybos, o ultimatumas!
Kita detalė, liekanti nepastebėta, – tai, kas sakoma garsiai ir kas turima galvoje. Ir svarbiausia, kas daroma? Garsiai kalbama apie būtinybę tinkamai reaguoti į pokyčius darbo rinkoje, o daroma gana paprastai. Trišalės komisijos posėdyje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė pareiškia: mes norime, kad jūs, t.y. vežėjai, sudarytumėte sutartį su profsąjungomis. Jeigu jos nesudarysite, tai jūsų laukia MMA2 (minimalus mėnesinis atlyginimas dvigubas), tad pagalvokit... Ir pateikia jau parengtą projektą. Paprastai ir be jokių gudrybių – arba-arba...

Bet gal ministerija, pilna geriausių norų, kitaip negali prie derybų stalo susodinti darbdavių bei profsąjungų atstovų?

Ar taip būna, kad iš tikrųjų norintys derėtis žmonės nenorėtų sėsti prie derybų stalo? Negaliu tuo patikėti. Nebent kuri nors pusė tikisi laimėti naudodamasi slaptu ginklu, šiuo atveju Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama. Manyčiau, MMA2 planas ir yra toks ginklas. O karo tikslas – surenkami didesni mokesčiai valstybei.

O vežėjų bei profsąjungų deryboms tais klausimais ar bent rengiamasi?

Šių metų vasario 14 dieną LVS pakvietė į svečius profsąjungų atstovus. Mes pasikeitėme nuomonėmis apie esamą padėtį, aptarėme aktualiausius klausimus ir ką būtų galima padaryti sprendžiant iškylančias problemas. Abi, kaip diplomatinėje kalboje vadinama, „aukštos susitariančios šalys“ sutarė, kad norėtų toliau derėtis bei ieškoti abejoms pusėms priimtinų sprendimų. Buvo sutarta, kad profsąjungos atstovai pateiks konkrečius pasiūlymus naujam derybų etapui, kuriame aptarsime ir ieškosime būdų problemoms spręsti. Juokaudamas pasakysiu, kad laukdami tų pasiūlymų, pražiūrėjome didžiulę skylę lange. Jų nėra nė šiandien! Realiai tos derybos niekam nerūpi ir staiga – toks akibrokštas. Ir toks elementaraus neišmanymo arba sąmoningo melo srautas!!! Aš dar suprasčiau, jei tokio pasiūlymo rengėjai „žaistų“ bent kiek į tiesą panašiais argumentais, tačiau arba jie tokių neturi, arba paprasčiausiai jų nereikia, nes dėl išankstinių nusistatymų ir politinių nusiteikimų net nesigilinama į esmę.

Šioje vietoje reikėtų ir konkrečių pavyzdžių...

Mūsų apklausos rezultatai – labai konkretus pavyzdys. Mes žinojome, kad į juos bus žiūrima labai įtariai, tad vengdami galimų klastočių ir piktnaudžiavimo ėmėme tik tas anketas, kuriose nurodyti atsakančiųjų į klausimus adresai ar telefonai, tad apsišaukėlių čia nėra. Rezultatai, beje, labai įdomūs ir kartais netikėti netgi mums patiems.

Pavyzdžiui?

Pavyzdžiui vairuotojų požiūris į savo atlyginimą. Į laiką, kurį jie gali praleisti su šeima. Į atlyginimo dydį šiuo metu ir socialines garantijas. Mūsų kovotojai už vairuotojų gerovę iki šiol nepastebėjo, kad didžioji tų vairuotojų dalis yra užsieniečiai, kurių visai kitokie interesai ir kitoks požiūris tiek į darbą, tiek į poilsį, tiek į tas pačias socialines garantijas. Taip pat kaip ir 50% žmonių atsakiusių lietuviškai. Geras atlyginimas jiems reikalingas čia ir dabar, o socialinės garantijos suprantamos daug plačiau negu vien pensija. Tai galima suprasti. Pvz. Jauna šeima augina vaikus, perka būstą, patiria išlaidas susijusias su vaikų mokymu, šeimos atostogomis ir kitais jauniems žmonėms būtinais dalykais. Kitas 50% atsakiusių lietuviškai žmonių vertina didesnes įmokas pensijai ir sveikatos draudimui. Visų matuoti vienu kurpaliu niekaip neišeina, kad ir kaip tai stengtųsi padaryti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai bei profsąjungų atstovai.

Klausausi Jūsų, o iš galvos niekaip neišeina viena mintis: vyko rinkimai, dėl galimo visuomenės nepasitenkinimo imtis bent kiek radikalesnių pareiškimų valdantieji, akivaizdu, norėjo dėl reitingų. Juolab kad jų pasekmės, kaip rodo šis LVS tyrimas, Lietuvos ekonomikai gali būti katastrofiškos. Tad gal šis MMA2 tėra paprasčiausias blefas?

Labai norėčiau ir aš šitaip galvoti, deja, seniai pastebiu, kad kai kurių mūsų „specialistų“ nekompetencija tiesiai proporcinga jų užimamoms pareigoms. Jie net nepajėgia suvokti, ką reiškia, kad viena iš didžiausių mūsų šalies transporto bendrovių savo 700 transporto priemonių perkėlė į Lenkiją. Ja pasekė dar dvi dešimtys bendrovių, tad darbo Lietuvoje neteko pusantro tūkstančio žmonių, o šalies biudžetas neteks milijonų eurų pajamų. Ir tai rekonrdiniai skaičiai. Jei tokia „atsiprašant“ politika tęsis ir toliau, iš 6 proc. BVP, kurį dabar sukuria transporto sektorius, liks tik prisiminimai. Tik prisiminimai liks ir iš tų politikų, tačiau šaukštai bus jau po pietų. Atkurti tai, ką sugriausime neapgalvotais sprendimais, bus sunku, jei apskritai įmanoma.

Ko gero, puikiausias pavyzdys – istorija su saulės elektrinėmis: kartą pirštus nudegę verslininkai į tą pusę nė žiūrėti nenori...

Tų pavyzdžių, deja, pernelyg daug, tad visai nesistebiu, jog mūsų ekonomika šlubuoja abiem kojomis ten, kur savo išmanymą pradeda demonstruoti politikais tapę „specialistai“. Jie bent iš mandagumo galėtų pasidomėti, ar tai, ką jie „žino“ yra tiesa? Jie nė kiek nesidrovėdami teigia, kad tolimųjų vairuotojų dienpinigiai yra tris kartus didesni už atlyginimą. Tai ne tiesa. Įmonių pateikti balansai parodė, kad atlyginimo fondas gerokai yra didesnis už komandiruočių fondą. Kad vairuotojai dienų dienas praleidžia kelyje ir neturi laiko nė pasimatyti su šeimomis, nors 62 proc. apklaustųjų teigė, kad su šeimomis jie praleidžia 8 dienas per mėnesį. O apie 40 proc. pareiškė, kad jiems pakanka laiko namie ir jie netgi sutiktų dirbti daugiau. Tvirtinama kad vairuotojų gaunamos pajamos nesiekia nė Lietuvos vidurkio, nors beveik pusė (71,3 proc.) tiek Lietuvos, tiek ir užsienio piliečių teigė uždirbantys daugiau arba ženkliai daugiau. Todėl 75 proc. vairuotojų iš užsienio ir apie 50 proc. iš Lietuvos visai neįdomu gauti dvigubai didesnį MMA, jiems kur kas svarbiau didesnės pajamos.

Tačiau jei tas MMA2 vis dėlto ne blefas?

Atsakydamas į Jūsų klausimą, turėsiu pacituoti save, tai ką sakiau spaudos konferencijoje ir vieno Seimo nario išmintį. Pradėsiu, žinoma, nuo savęs:
LVS nariai atsiuntė įmonių metinių balansų skaičiavimus su pritaikytu naujai siūlomu minimalaus atlyginimo koeficientu. Išvados atėmė žadą – visų jų veikla taptų nuostolinga įvedus naujus mokesčius. Vidutinio dydžio įmonės vietoje 100 tūkst. EUR dabar gaunamo pelno patirtų apie 65 tūkst. EUR nuostolį, o didesniųjų bendrovių nuostoliai siektų šimtus tūkstančių eurų.
Seimo nario (pavardės neminėsiu, kad jam dar daugiau nepadaryčiau gėdos) negąsdino nei dešimčių, nei šimtų tūkstančių eurų nuostoliai, nes ne jis juos patirs, o įmonės. Juolab, anot jo, vežėjų verslas yra labai pelningas, tad nieko baisaus neatsitiks.

Realiausias scenarijus, kad jeigu įmonės bus priverstos mokėti dvigubai didesnius mokesčius, tai jos, neturėdamos išeities, mažins vairuotojų mėnesines pajamas dienpinigių sąskaita. Apklausos parodė, kad vairuotojai tuomet nedelsiant pasirinks kitų šalių įmones. Paskui juos išsikels pajėgios įmonės. Nepajėgios - bankrutuos. Biudžete atsivers milijardinė skylė. Turėsime krizę lygioje vietoje. 

O aš, kadangi esu tik žurnalistas ir visai neprivalau apsimetinėti viską žinantis, tad norėčiau paklausti: ar šis verslas iš tikrųjų labai pelningas?

Labai, net labai, net 3,1 proc. (!!!). Tai statistikos departamento pateikiamas transporto įmonių atliekančių ir ekspedijavimo paslaugas vidurkis. Kaip tvirtina LVS socialinės politikos sekretorius Algimantas Kondrusevičius, kažin kada prieš daug metų yra tekę matyti vienos įmonės rekordinį pelningumą kuris siekė net 6 proc., nors, tiesą pasakius, aš tuo nelabai galiu patikėti. Paradoksas: neabejoju, kad tai – tiesa, bet netikiu. Ir tuoj pasakysiu kodėl: pernai, anot statistikos departamento, tarptautiniame kelių transporte krovinių vežimo pajamos padidėjo 1 proc., o vežimo apimtys išaugo 7,5 proc. Kokia didžiulė konkurencija! Pelningumas linkęs mažėti. Jei mes dabar pabandytume pakartoti tų laikų rekordą, vežimo apimtys turėtų padidėti 100 proc. su tuo pačiu parko dydžiu, sakyčiau iš fantastikos srities. Tas mano minėtasis Seimo narys galėtų pamokyti mus, kaip to pasiekti, tada mes ir dėl trijų MMA neprieštarautume!

Tada belieka vienintelis klausimas: kaip situacija klostysis toliau? Pjaus valstiečiai auksinius kiaušinius dedančią vištą ar vis dėlto atsikvošės?

Atsakysiu paprastai: nežinomi Viešpaties, o juo labiau partijos, kuri vadinasi Valstiečių, keliai. Greičiausiai po rinkimų visas šis absurdas pasibaigs, tačiau toje partijoje yra nemažai itin ambicingų ir niekada neklystančių veikėjų, kurie „žada eiti iki galo“ ir gali stumti tą projektą iki pergalingos pabaigos. Iki Pyro pergalės. Tačiau už ją turės skaudžiai mokėti ne tik vežėjai – visi Lietuvos žmonės.

 

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.