Darbuotojų komandiravimo problemos ES - Vokietijos ir Austrijos verslininkų kritika esamai tvarkai


2019-07-14

Gintautas Ramaslauskas
Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) transporto politikos sekretorius

Gintautas RamaslauskasLiepos 9 d. Briuselyje, Vokietijos žemės Bavarijos atstovybėje prie ES, vyko ekspertų diskusija tema „Paslaugų teikimas – ar Europa gali geriau?“. Diskusiją organizavo Bavarijos pramonės ir prekybos rūmai bei Austrijos ekonomikos rūmai, joje dalyvavo Vokietijos ir Austrijos paslaugų bei gamybos sferos įmonių, verslo asocijuotų struktūrų vadovai, Europos Komisijos (EK) įvairių direktoratų atstovai, ES šalių-narių diplomatai, mokslininkai.
Renginio pradžioje Bavarijos pramonės ir prekybos rūmų vicedirektorius Alexander Lau pristatė savo organizacijos kartu su Miuncheno Ifo ekonominių tyrimų institutu atliktą Vokietijos, Austrijos ir Čekijos paslaugų sektoriaus studiją, kurios rezultatai rodo, jog Vokietijoje 70 proc. ekonomikos augimo nulėmė būtent paslaugų sektorius, o 85 proc. Vokietijos gamintojų kartu teikia ir įvairias paslaugas. Vokietijos paslaugų sektorius sukuria 69 proc. bendros pridėtinės vertės (BVP), Austrijos ir Čekijos – atitinkamai 71 ir 60 proc. Beveik 75 proc. Vokietijos dirbančiųjų dirba paslaugų sektoriuje. Studijos rezultatai patvirtina paslaugų sektoriaus išskirtinę svarbą minėtų valstybių ekonomikoms. Po renginio privačiame pokalbyje šia tema Nyderlandų Ekonominių reikalų ir klimato politikos ministerijos atstovas Hans Mojet taip pat pažymėjo ypatingą paslaugų ir ypač logistikos sektoriaus svarbą Nyderlandų ekonomikai. Tai akivaizdu, nes šioje valstybėje yra didžiausias Europoje Roterdamo uostas. Šiame kontekste daugiau nei keistai atrodo vienos Europos Parlamento narės iš Lietuvos vieši pasisakymai apie tai, jog transportas yra „žemos pridėtinės vertės versliukas“, kad logistikos sektorius Lietuvai yra žalingas, stabdo jos ekonomikos vystymąsi ir todėl turėtų būti sunaikintas, nepaisant to, kad Lietuvoje jo indėlis į šalies BVP yra santykinai didžiausias visų ES šalių-narių tarpe.
Diskusijoje kalbėję Vokietijos ir Austrijos verslininkai negailestingai sukritikavo šiuo metu ES galiojančią darbuotojų komandiravimo tvarką, kuri yra milžiniškas biurokratinis barjeras paslaugų teikimui ES šalyse, ypač skaudžiai veikiantis mažas ir vidutines įmones. Mašinų gamybos įmonės Stela Laxhuber Gmbh vadovas Thomas Laxhuber kėlė su A1 pažymėjimo išdavimu susijusias problemas, kai ES galioja 28 skirtingos procedūros. Kaip pavyzdį pateikė Prancūziją, kurioje kiekvienam komandiruotam darbuotojui reikalingi 25 skirtingi dokumentai prancūzų kalba, prieš komandiravimą mažiausiai 2 savaites užtrunka įvairūs patikrinimai. Nelinksmai nuskambėjo palyginimas, kad komandiruojant darbuotojus įrangos montavimui į Kiniją ar Pietų Amerikos valstybes, vienintelis reikalingas dokumentas – lėktuvo bilietas, o dėl minėtų biurokratinių kliūčių iš ES šalių „juokiasi visas pasaulis“.
Kiti pasisakę verslininkai taip pat įvardijo minėtas procedūras kaip pagrindinę kliūtį paslaugų eksportui, kalbėjo apie mažoms ir vidutinėms įmonėms sunkiai įveikiamus administracinius barjerus – vieningų standartų, informacijos trukumą bei siūlė reikalavimus kuo skubiau unifikuoti ir ženkliai supaprastinti. Austrijos ekonomikos rūmų atstovas Christian Mandl reikalavimus informaciją teikti ir dokumentus, įskaitant ir A1 pažymėjimą, turėti tik popieriniame formate vadino „akmens amžiumi“. Diskusijos dalyvių nuomonės sutapo, kad ES šalys-narės turėtų aktyviai kovoti su nelegaliu darbu, darbuotojų išnaudojimu bei socialiniu dempingu, tačiau dabartinė darbuotojų komandiravimo tvarka šių tikslų nepasiekia, yra per daug biurokratizuota, pasenusi, trukdanti laisvam paslaugų teikimui ES rinkoje bei stabdanti visos ES ekonomikos 

Diskusija Bavarijos žemės atstovybėjevystymąsi. Keltas klausimas ir dėl komandiravimo minimalios trukmės – ar kelių dienų darbuotojo komandiruotei kitoje ES šalyje jau turi būti taikomi visi komandiravimo reikalavimai? Šis klausimas labai svarbus ir vežėjams, nes dėl minimalaus komandiravimo laiko nustatymo kyla esminės diskusijos svarstant Mobilumo paketo teisės aktų projektus.

Diskusiją apibendrindamas EK Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato (DG GROW) Paslaugų politikos skyriaus vadovas Robert Strauss pritarė verslo atstovų išsakytoms kritinėms pastaboms ir pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių naujos sudėties EK uždavinių bus darbuotojų komandiravimo sistemos skaitmenizavimas ir modernizavimas, atsižvelgiant į nuolat besikeičiančias rinkos sąlygas.
Kokias išvadas galima būtų padaryti po šio renginio? Manau, svarbiausia išvada būtų ta, jog Vokietijos, Austrijos, Nyderlandų verslo organizacijų išsakyta kritika dėl darbuotojų komandiravimo sistemos didelių trūkumų visiškai paneigia kai kurių ES bei 

Lietuvos politikų bandymus parodyti, jog darbuotojų komandiravimo nuostatų įgyvendinimui priešinasi tik dalis nesąžiningai konkuruojančių Rytų Europos transporto įmonių. Akivaizdu, kad smarkiai biurokratizuota, pasenusi ir neatitinkanti šiandienos realijų darbuotojų komandiravimo tvarka – rimta kliūtis visų be išimties ES šalių-narių paslaugų (tame tarpe ir transporto) verslo plėtrai bendroje ES rinkoje, stabdis visos ES ekonomikos augimui. Verslo atstovai vieningai sutaria, jog būtina didinti dirbančiųjų socialinę apsaugą ir kelia klausimą tik dėl biurokratinių barjerų, ypatingai kenkiančių mažoms ir vidutinėms įmonėms, panaikinimo ir visos komandiravimo sistemos supaprastinimo bei skaitmenizavimo.
Diskusija Bavarijos žemės atstovybėje ES parlamenteTodėl į renginio pavadinime iškeltą klausimą „Paslaugų teikimas – ar Europa gali geriau?“ atsakyčiau, jog ES gali ir turi padaryti geriau ir daugiau. Bet tam būtinos bendros ES institucijų – Europos Komisijos ir Europos Parlamento bei ES šalių-narių vyriausybių bendros pastangos. Ir šios pastangos yra būtinos, kad ES ekonomika išliktų konkurencinga globaliame pasaulyje
.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.