LVS pateikė pasiūlymus LR Seimo darbo grupei dėl transporto problemų


2020-03-06

LVS info

Lietuvos vežėjų sąjungaLietuvos Respublikos Seime yra įkurta Darbo grupė aktualiausiems tarpinstituciniams transporto ir turizmo klausimams nagrinėti, jos vadovu paskirtas Seimo narys Antanas Baura. Vasario 20 d. įvyko pirmasis šios darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos vežėjų sąjungos (LVS) atstovai. Pirmojo posėdžio metu buvo sutarta, kad darbo grupės veikloje dalyvaujančios transporto ir turizmo verslo asocijuotos struktūros bei profesinės sąjungos raštu pateiks savo pasiūlymus dėl pačių aktualiausių šio meto problemų sprendimo.

LVS, atsižvelgdama į savo narių išsakytą nuomonę, pasiūlė nedelsiant spręsti minimalios algos koeficiento klausimą. Nustatant šio koeficiento dydį ir jo taikymą, LVS pasiūlė atsižvelgti į tris pagrindinius kriterijus: konkurencinę transporto verslo aplinką, transporto įmonių finansines galimybes ir vairuotojų lūkesčius.

Pagrindiniai Lietuvos vežėjų konkurentai bendroje Europos Sąjungos transporto paslaugų rinkoje – Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos bei kitų Rytų ir Centrinės Europos šalių vežėjai. Vairuotojų darbo apmokėjimo sistemos visose šiose valstybėse yra labai panašios – minimali alga ir neapmokestinami komandiruočių dienpinigiai. Nuo 2020 m. Lietuvoje padidinus minimalios algos koeficientą iki 1,65, mūsų vežėjai tapo nekonkurencingi išvardintų valstybių atžvilgiu.

Žvelgiant į transporto įmonių finansines galimybes būtina pažymėti, kad nuo 2020 m. pradžios padidėjus minimaliai mėnesinei algai iki 607 eurų ir koeficientui iki 1,65, vieno vairuotojo darbo vieta per mėnesį pabrango 284,5 euro, arba 38,8%. 2019 metais LVS atliko savo narių – transporto įmonių anketinę apklausą, kurioje prašė įvertinti galimą minimalios mėnesinės algos augimo bei koeficiento didinimo poveikį jų įmonių finansiniam stabilumui. Anketoje dalyvavo virš 100 įmonių - LVS narių, kurių 80% sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Visi respondentai vieningai atsakė, kad jų įmonių finansiniai rodikliai taps neigiami.

Nustatant koeficiento dydį būtina įvertinti ir vairuotojų lūkesčius. Jau minėtoje apklausoje LVS nariai teigė, jog padidinus koeficientą iki 1,65, bus priversti mažinti vairuotojams išmokamų dienpinigių sumą, dėl ko bendra vairuotojų gaunama pajamų suma sumažės. LVS 2019 metais atliktos Lietuvoje dirbančių vairuotojų (Lietuvos ir trečiųjų valstybių piliečių) apklausos, kurioje dalyvavo apie 600 vairuotojų, rezultatai rodo, kad tokiu atveju apie 50% vairuotojų paliktų mūsų transporto įmones ir išvyktų dirbti į kitas valstybes. Vairuotojų apklausoje apie 49,6% respondentų – Lietuvos piliečių nurodė, jog mieliau rinktųsi didesnes pajamas nei išaugusią minimalią algą ir didesnes socialines garantijas. Trečiųjų šalių piliečių atveju šis rodiklis ženkliai didesnis – 75% jų pageidauja didesnių pajamų, o ne socialinių garantijų.

Rašte Seimo darbo grupei LVS pabrėžė, kad Vyriausybės nutarimas, nustatantis reikalavimą kelti minimalią algą vairuotojams, buvo priimtas be Trišalės tarybos pritarimo, nesuteikiant galimybės socialiniams partneriams išsakyti savo pozicijų ir rasti visoms šalims priimtiną sprendimą. Todėl LVS pasiūlė gražinti iki 2020 m. galiojusį koeficientą 1,3 ir toliau tęsti derybas, kad būtų rastas sprendimas, suteikiantis plačias galimybes socialiniams partneriams susitarti, objektyviai įvertinant tiek vairuotojų lūkesčius, tiek ir transporto įmonių finansines galimybes, atsižvelgiant į būsimus pasikeitimus ES transporto paslaugų rinkoje dėl Mobilumo paketo teisės aktų įsigaliojimo.

Kita problema, kurią LVS pasiūlė skubiai spręsti – nepakankama užsienio šalių vežėjų kontrolė Lietuvos keliuose. Lietuvos vežėjai susiduria su masiniais nesąžiningos konkurencijos atvejais iš užsienio vežėjų pusės – vairavimo ir poilsio laiko pažeidimais, kelionės leidimų netinkamu naudojimu, leistinų maksimalių transporto priemonės svorių ir matmenų viršijimu. Didžiausią nerimą kelia nuolat augantys trečiųjų šalių vežėjų srautai – dėl nepakankamos kelionės leidimų bei vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolės Lietuvos vežėjai kenčia nuo nesąžiningos konkurencijos ir socialinio dempingo, o netvarkingos, techninių parametrų neatitinkančios transporto priemonės kelia realią grėsmę eismo saugumui ir kelių infrastruktūrai bei didina aplinkos taršą.

Norint sėkmingai išspręsti šias problemas, Susisiekimo ministerija turėtų siekti pariteto derėdamasi su trečiųjų valstybių kompetentingomis institucijomis dėl kelionės leidimų kvotų nustatymo. Kontroliuojančios tarnybos: LTSA, policija, Muitinės departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba - turėtų užtikrinti tinkamą komercinio transporto kontrolę Lietuvos keliuose bei vidaus ir pasienio muitinės postuose, pasitelkdamos išmaniuosius sprendimus muitinio įforminimo procedūrų kontrolei.

Tikimės vežėjus bei kitas verslo šakas atstovaujančių organizacijų paramos ir Seimo narių supratimo, sprendžiant aktualiausias vežėjų problemas.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.