Sarbu! Dėl sutarčių vykdymo, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majoure)


2020-03-17

Aurelija Vingrienė advokatė
tel.: +370 687 38194
aurelija@rda.lt

Aurelija VingrienėŠiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje susiklostė nepalanki verslui situacija. Dėl koronaviruso PSO paskelbė pasaulinę pandemiją. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020 m. kovo 16 dienos paskelbė karantiną visoje šalyje.

Lietuvos vežėjų verslas ypatingai susijęs su asmenų, transporto priemonių ir krovinių judėjimu per daugelį valstybių, ką neabejotinai įtakoja ir įtakos ateityje skelbiami karantinai valstybių mastu, sienų uždarymai, asmenų judėjimo ribojimai.

Esant tokiai situacijai, egzistuoja grėsmė, kad ne vienas vežėjas turės sunkumų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus bankams, lizingo bendrovės, savo verslo partneriais.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 204 straipsnis reglamentuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą pasikeitus aplinkybėms. Yra numatyta, kad, jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai, ši šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti.
Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu:
1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo;
2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti;
4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. 212 straipsnis nustato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles
Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu aplinkybės laikinos, tai šalis, privalanti vykdyti sutartį, atleidžiama nuo sutarties vykdymo taip pat laikinai, t.y. kol tos aplinkybės yra, arba kitam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į jų poveikį. Tokiais atvejais sutarties vykdymas paprasčiausiai atidedamas vėlesniam laikui.
Taigi, šalyje susiklosčiusi situacija leidžia teigti, kad egzistuoja nenugalimos jėgos aplinkybės, kurioms esant sutarties šalys gali būti atleidžiamos nuo sankcijų už sutarčių nevykdymą arba net gali būti keičiamos pačios sutarties sąlygos. Jeigu viena sutarties šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių iš viso nebegali vykdyti sutarties, sutartis gali būti nutraukiama netaikant sankcijų.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši taisyklė galioja tik toms sutartims, kurios buvo sudarytos iki šių nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo.

Kokie turi būti įmonės, kuriai kyla grėsmė neįvykdyti sudarytų sutarčių, veiksmai. Pirmiausia, įmonė kuo skubiau turi išsiųsti kitai sutarties šaliai pranešimą apie tai, kad egzistuoja aplinkybės, kurios daro ar darys įtaką tinkamam sutarties vykdymui. Pranešime turi būti nurodoma, kokia sutartis gali būti netinkamai vykdoma ar iš viso negali būti vykdoma ir sutarties nevykdymo apimtys.

Išsiuntus pranešimą kitai sutarties šaliai, būtina kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie nustatyta tvarka išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas. Force majeure pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Kokius dokumentus reikia pateikti teikiant prašymą, nurodyta Rūmų tinklalapiuose.

Taip pat, išsiuntus pranešimą, būtina kreiptis į kitą sutarties šalį ir siūlyti derybas dėl tolimesnio sutarčių vykdymo.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Įsigaliojus Lietuvos Vyriausybės draudimui ir veiklos ribojimams, įmonės, kurių veikla dėl to yra sustabdyta ar apribota, turėtų įvertinti Force majeure aplinkybes savo veikloje, įdėmiai peržiūrėti savo įsipareigojimus, nedelsiant raštu informuoti kitą sutarties šalį apie negalėjimą vykdyti savo įsipareigojimus veiklos draudimo ar ribojimo laikotarpiu ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.

Nenugalimos jėgos kreipimosi rašto pavyzdys

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.