Kreipimasis į LR vyriausybę


2020-03-18

Kreipimasis į LR vyriausybę

LR Vyriausybei
LR Užsienio reikalų ministerijai
LR Susisiekimo ministerijai
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
LR Finansų ministerijai
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
LR Vidaus reikalų ministerijai

Kopija:
LRS Ekonomikos komitetui
LRS Užsienio reikalų komitetui
LRS Biudžeto ir finansų komitetui
LRS Socialinių reikalų ir darbo komitetui
LRS Transporto ir turizmo darbo grupei prie Ekonomikos komiteto

DĖL NEATIDĖLIOTINŲ SPRENDIMŲ SIEKIANT UŽTIKRINTI TOLESNĘ VEŽĖJŲ VEIKLĄ

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA ir Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas dėkoja už operatyvius LR Vyriausybės veiksmus, siekiant suvaldyti COVID-19 viruso verslui keliamas grėsmes. Nepaisant Europos Sąjungos valstybių narių ir aukščiausių Europos Sąjungos institucijų pareiškimų užtikrinti nenutrūkstamą prekių judėjimą kilusios pandemijos kontekste, transporto paslaugų teikimas ir prekių gabenimas per Europos Sąjungos valstybių narių sienas palaipsniui tampa vis sudėtingesnis. Prie kontrolės punktų laukiančių vilkikų eilės tęsiasi dešimtis kilometrų, o Lietuvos įmonių vairuotojų, ypač iš trečiųjų šalių, kelionės į darbo vietą arba atgal į namus apribotos. Todėl tolesnė Lietuvos vežėjų veikla – įskaitant būtiniausių prekių ir produktų pristatymą Lietuvos vartotojams ir pramonei – šiuo metu priklauso nuo to, ar Lietuvos Vyriausybė imsis neatidėliotinų sprendimų žemiau išdėstytais klausimais:

1. Vyriausybės nutarimo dėl MMA koeficiento didinimo moratoriumas
Lietuvos vežėjai deda visas pastangas stengdamiesi išlaikyti vairuotojų darbo vietas ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Lygiai taip pat krovinio transporto įmonės siekia išlaikyti vairuotojams mokamų atlyginimų dydį, tačiau jau dabar akivaizdu, kad dėl palaipsniui ribojamo paslaugų teikimo visoje Europos Sąjungoje, atitinkamai mažės Lietuvos vežėjų apyvartos ir pajamos. Jau kovo pradžioje transporto įmonės, ypač smulkus ir vidutinis verslas, susidūrė su nuo 50 proc. iki 90 proc. susitraukusiomis pajamomis dėl mažėjančių krovinių apimčių, uždaromų terminalų, mažėjančio užsakymų skaičiaus, rizikos komandiruoti vairuotojus, taip pat dėl bendrai vyraujančio neapibrėžtumo. Kadangi kovo 16 d. Vyriausybės priimtame ekonomikos skatinimo plane numatytos priemonės išsaugoti darbo vietas ir darbuotojų pajamas tolimųjų reisų vairuotojų beveik nepalies, būtina sudaryti teisines prielaidas taikyti prastovas (nepilną darbo dieną) tarptautinių pervežimų įmonėse. Gyvybiškai svarbu – numatyti papildomas specifiškai tarptautinio transporto sektoriui skirtas skatinamąsias priemones.
Atsižvelgiant į tai, prašome Vyriausybės ir atsakingų ministerijų (Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų) sustabdyti 2019 m. spalio 16 d. priimtą Vyriausybės nutarimo Nr. 1038 dėl MMA koeficiento komandiruojamiems vairuotojams didinimo galiojimą.

2. Dėl galimybės vairuotojams vykti į nuotolinę darbo vietą
Lietuvos transporto įmonių vilkikų vairuotojai reguliariai grįžta į Lietuvą, tačiau dažnai tai atlieka vykdami kita nei vilkikas transporto priemone. Kiekviena įmonė užtikrina savalaikę vairuotojų rotaciją – vairuotojų nuvežimą į darbo vietą ir vėlesnį grąžinimą į namus. Tačiau vairuotojų vykimas į jų darbo vietą, kai tai atliekama kita nei vilkikas transporto priemone, tapo komplikuotas daugelyje Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių valstybių, įvedus asmenų judėjimo konkrečioje šalyje apribojimus. Sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Lenkijoje, per kurią Lietuvos įmonėse įdarbintų vairuotojų vykimas yra reikšmingai suvaržytas. Vis labiau komplikuotas tampa Baltarusijos – Lietuvos sienos kirtimas. Nenumačius galimybių vairuotojams tranzitu vykti per skirtingas Europos Sąjungos ir trečiąsias valstybes kita nei vilkikas transporto priemone, pasunkės arba taps neįmanomas vairuotojų nuotolinėse darbo vietose keitimas.
Atsižvelgiant į tai, prašome Vyriausybės patikslinti 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.4. punktą, numatant galimybę tolimųjų reisų vairuotojams, dirbantiems Lietuvos įmonėse, vykti į nuotolines darbo vietas Europos Sąjungos ir trečiosiose valstybėse kitomis nei vilkikas transporto priemonėmis.

3. Dėl konsulinių skyrių veiklos ir trečiųjų šalių vairuotojų teisinio statuso pratęsimo
Lietuvos transporto sektorius jau daugelį metų jaučia didžiulį vairuotojų stygių, todėl tarptautinio transporto įmonių tolesnės veiklos užtikrinimas yra neįsivaizduojamas be šiose įmonėse dirbančių vairuotojų iš trečiųjų šalių, kurie sudaro didelę dalį – kai kuriose įmonėse 50 proc. ir daugiau – visų dirbančių vairuotojų. Nenutraukiamas trečiųjų šalių vairuotojų darbas Lietuvos įmonėse yra teisėtas tik jiems turint tai įrodančius dokumentus – leidimą gyventi Lietuvoje arba darbo vizą (D vizą). Kadangi abu šie dokumentai galioja ribotą laiką, yra privaloma nuolat juos pratęsti. Tačiau įsigaliojus griežtiems asmenų judėjimo apribojimams, trečiųjų šalių vairuotojams atvykti į Lietuvos konsulinius skyrius dažnai yra neįmanoma, arba dokumentų pratęsimas yra negalimas dėl ribojamo konsulinių skyrių darbo laiko esant ekstremaliai situacijai.
Atsižvelgiant į tai, prašome Užsienio reikalų ministerijos numatyti būdus, kaip trečiųjų šalių darbuotojai galėtų prasitęsti leidimus gyventi ir darbo vizas, taip pat konkrečius konsulinius skyrius, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl dokumentų pratęsimo. Tais atvejais, kai dėl konsulinių skyrių darbo ribojimo tai yra neįmanoma, numatyti galimybę dokumentų galiojamą pratęsti protingam terminui nevykdant numatytų procedūrų. Taip pat, tais atvejais, kai vairuotojas dėl judėjimo apribojimų negali prasitęsti dokumentų galiojimo, susilaikyti nuo sankcijų taikymo, įskaitant įmonių išbraukimą iš „baltųjų sąrašų“.

4. Dėl mokesčių atidėjimo
Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas COVID-19 grėsmes Lietuvos vežėjų likvidumui, tačiau siekiant išsaugoti darbo vietas ir toliau vykdyti ekonominę veiklą, prašome Vyriausybės ir Finansų ministerijos atidėti mokesčių mokėjimą:
 metinių mokesčių – pelno, taršos, nekilnojamojo, žemės mokesčių – mokėjimą atidėti iki 2020 m. spalio 1 d.;
 mėnesinių mokesčių – gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo įmokų – mokėjimą atidėti šešiems mėnesiams.

5. Dėl kvotų trečiųjų šalių vairuotojams netaikymo
Lietuvos vežėjų bendruomenė remia Vyriausybės pasiūlytą ekonomikos skatinimo planą, tačiau yra susirūpinusi, kad plano svarstymo metu Vyriausybės vadovybė akcentavo, kad įmonėms, kurios išleidžia vairuotojus nepamokamų atostogų bus taikoma kvota įdarbinti trečiųjų šalių vairuotojus. Kaip jau minėta aukščiau, Lietuvoje jaučiamas nuolatinis vairuotojų trūkumas, todėl trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimas yra vienintelė išeitis siekiant užpildyti laisvas darbo vietas. Iš kitų šalių atvykstančių vairuotojų įdarbinimas diktuoja išskirtinę darbo specifiką, kai vairuotojas yra suinteresuotas komandiruotėje praleisti daugiau laiko, tačiau vėliau atitinkamai didesnę laiko dalį praleidžia grįžęs į namus. Dėl šios priežasties nemokamų atostogų suteikimas didelei daliai į namus grįžtančių trečiųjų šalių vairuotojų yra vienintelis būdas leidžiantis jiems daugiau laiko praleisti su savo šeimomis.
Atsižvelgiant į tai, prašome Vyriausybės ir atsakingų institucijų (Socialinės apsaugos ir darbo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų) netaikyti kvotų trečiųjų šalių vairuotojų įdarbinimui, jeigu jiems jų pačių prašymu yra suteikiamos nemokamos atostogos.

6. Dėl VĮ„Regitros“ funkcijų vykdymo
Lietuvos transporto įmonių veikla yra neatsiejama nuo VĮ „Regitra“ funkcijų vykdymo, užtikrinant nepertraukiamą transporto priemonių registravimą, perregistravimą, valstybinių numerių išdavimą ir kt. Vežėjai privalo vykdyti sutartinius įsipareigojimus pardavėjams grąžinant lizingu įsigytus vilkikus – šių procedūrų vykdymas taip pat yra susijęs su VĮ „Regitra“ kompetencijomis. Deja, karantino metu VĮ „Regitros“ darbuotojams dirbant nuotoliniu būdų, aukščiau išdėstytų funkcijų vykdymas yra neįmanomas.
Atsižvelgiant į tai, prašome Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos užtikrinti VĮ „Regitra“ funkcijų vykdymą bent jau numatant tam tikras klientų aptarnavimo valandas.

7. Dėl LTSA funkcijų vykdymo ir įmonių patikrų sustabdymo
Lygiai taip pat reikalinga užtikrinti kiek įmanoma operatyvesnį Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) funkcijų vykdymą, išduodant vežėjams transporto veiklos licencijas, kelionės leidimus, vairuotojų liudijimus trečiųjų šalių vairuotojams ir kitus dokumentus.
Atsižvelgiant į tai, prašome Susisiekimo ministerijos užtikrinti, kad karantino sąlygomis vykdomam nuotoliniam LTSA administracijos darbui būtų skirti visi turimi LTSA resursai, atsisakant karantino laikotarpiui planinių transporto įmonių patikrų.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis

Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos LINAVA prezidentas Romas Austinskas

Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Tomas Jurgelevičius

Lietuvos vežėjų sąjungos generalinis sekretorius Sigitas Žilius

 

 

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 

LVS nariai turi spec. dyzelino kainą Circle K degalinėse.

Juodeikių terminal. didm. kaina:

0,70249 eur / l be PVM

2020-07-14Eilės ES pasieniuose

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.