RRT pastaba ryšio operatoriams


2012-10-22

RRT pranešimas spaudai
 www.rrt.lt

Tiesa ne ryšio operatorių pusėje

 

RRT sulaukia nemažai paklausimų iš vartotojų, kaip elgtis tais atvejais, kuomet vartotojui nusprendus nutraukti terminuotą elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį reikalaujama ne tik sumokėti už klientui perleistą įrangą, bet ir sumokėti netesybas, t. y. apmokėti sutartyje nustatytą minimalų mėnesinį abonentinį mokestį iki sutarties galiojimo pabaigos.
RRT atkreipia elektroninių ryšių paslaugų gavėjų dėmesį, kad sutartis tarp elektroninių ryšių paslaugų teikėjo ir kliento yra atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, nes viena šalis (elektroninių ryšių paslaugų teikėja) įsipareigoja pagal kitos šalies (klientas) užsakymą suteikti klientui ryšio paslaugas, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis). Nustačius, kad elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartis yra priskirtina atskirai sutarčių rūšiai – atlygintinų paslaugų teikimo sutarčiai, bendrosios prievolių bei sutarčių teisės nuostatos turi būti taikomos tik tiek, kiek tai neprieštarauja teisės normoms, numatančioms šios rūšies sutarčių ypatumus. CK 6.721 straipsnyje numatyta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento, t. y. paslaugų teikėjas gali reikalauti tik tiesioginių nuostolių atlyginimo, galimybės reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatymas nenumato.
Kliento teisė atsisakyti bet kuriuo momentu nuo teikiamų paslaugų aiškintina tuo, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui. Klientui išreiškus valią atsisakyti nuo paslaugų, jų teikėjas turi nutraukti tokių paslaugų teikimą.
Pažymėtina, kad civilinės teisės normos suteikia teisę elektroninių ryšių paslaugų teikėjams su abonentais sudaromose elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyse nustatyti netesybas, kurios būtų taikomos nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, tačiau netesybų dydžio pagrįstumo klausimas kiekvienu individualiu atveju vertinamas ieškinį nagrinėjant teisme, kadangi vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi bei CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, jei netesybos aiškiai per didelės ar neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti. Taigi, pagal CK suteiktą kompetenciją tik teismas gali pripažinti netesybas neprotingomis ar akivaizdžiai per didelėmis ir jas sumažinti.
Taip pat RRT neretai sulaukia vartotojų klausimų, ar elektroninių ryšių paslaugų teikėjai pagrįstai reikalauja mokėti skolos administravimo, įjungimo po skolos ar panašius mokesčius. RRT atkreipia dėmesį, kad Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 6.5 punkte yra nustatyta, kad elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyje, sudaromoje su abonentu raštu, elektroninių ryšių paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti elektroninių ryšių paslaugų kainas, galiojančias elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu, įskaitant užmokesčius už pradinį prijungimą, elektroninių ryšių paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius. Pažymėtina, kad informacija apie taikomus mokesčius, įskaitant ir skolos administravimo, įjungimo po skolos ar panašiai įvardijamus mokesčius, turi būti nurodyta elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartyse ar elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjų renkamų mokesčių nurodymas šalutiniuose šaltiniuose (lankstinukuose, internetiniame puslapyje) nėra tinkamas vartotojų informavimo apie taikomus mokesčius būdas. Kartu pažymėtina, kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjui įvedus naujus mokesčius, pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių 12 punktą elektroninių ryšių paslaugų teikėjui kyla pareiga apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, pranešti elektroninių ryšių paslaugų gavėjams ir kartu pranešti apie jų teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo nutraukti sutartį, jei naujosios sutarties sąlygos ar paslaugų kainos jam nepriimtinos.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

 


KONCERTAI IR RENGINIAI

REPERTUARAS 

Lapkritis - gruodis - sausis 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.