Eglė Rdišauskienė užgulančios Lietuvą ekonominės krizės nemato


2020-03-29

Soc min. viceministrė E. RadišauskienėLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) specialistai, vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. kovo 19 d. raštu Nr. S-904 įformintą Ministro Pirmininko pavedimą (kartu institucijoms išnagrinėti Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“, Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso ir Lietuvos vežėjų sąjungos rašte „Dėl neatidėliotinų sprendimų siekiant užtikrinti tolesnę vežėjų veiklą“ keliamus klausimus), taip pat ir tiesiogiai 2020 m. kovo 18 d. gavę tą patį raštą iš pareiškėjų, teikia pagal kompetenciją nuomonę dėl rašto 1, 4 ir 5 punktuose pateiktų klausimų.

Rašto 1 punktas. Informuojame, jog didesnis koeficientas buvo nustatytas ir yra taikomas jau nuo šių metų pradžios siekiant, kad už darbą darbuotojams būtų atlyginama rinkos sąlygas atitinkančiu darbo užmokesčiu, o ne gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamomis komandiruočių kompensacijomis, nuo kurių neskaičiuojamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, kas neužtikrina tinkamo pagal darbuotojų gautas pajamas socialinio aprūpinimo. Suprantame, jog šiuo metu situacija yra sudėtinga, bet stengiamės teisės aktais numatyti kuo daugiau teisinių priemonių, leidžiančių darbdaviui dėl ekstremalios situacijos ir karantino sumažinti kilusius ar galinčius kilti Elektroninio dokumento nuorašas neigiamus padarinius (pavyzdžiui, galimybė skelbti darbuotojams prastovą ir gauti iš valstybės subsidiją darbo užmokesčiui).

Rašto 4 punktas. Informuojame, kad siekiant suteikti pagalbą mokesčių mokėtojams, kurie susidūrė su neigiamu poveikiu dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – Sodra) kartu su Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – VMI) taiko mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą Lengvinančios nuostatas. VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus ir draudimus veiklos vykdymui dėl COVID-19, paskelbė mokesčių mokėtojų sąrašą, kurie nuo kovo 16 d. iki ekstremalios situacijos pabaigos yra automatiškai (be jokio prašymo) atleidžiami nuo delspinigių ir nevykdomas jų mokesčių išieškojimas. Po ekstremalios situacijos pabaigos šios įmonės mokesčiams sumokėti arba mokestinės paskolos sutarčiai be palūkanų sudaryti turės du mėnesius. Įmonių sąrašas skelbiamas VMI svetainėje https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19. Įtrauktiems į sąrašą mokesčių mokėtojams taikomos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės. Neradus savęs tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrus neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl pagalbos priemonių verslui taikymo galima kreiptis į mokesčių administratorių pateikiant supaprastintos formos prašymą. Siekiant, jog pagalba su sunkumais dėl COVID-19 susidūrusį verslą pasiektų kuo greičiau, prašymai teikiami laikantis „vieno langelio" principo, t. y. vienas VMI ir Sodrai adresuotas prašymas turėtų būti pateikiamas VMI, tai pat atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų (pasiliekant teisę jų paprašyti atskirais atvejais).

Rašto 5 punktas. Atkreipiame dėmesį, kad kvotų užsieniečiams nustatymas ir naudojimas reglamentuotas dar praėjusiais metais priimtuose Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) straipsnių pakeitimuose, pagal kuriuos kvotas numatoma įvesti nuo 2020 liepos 1 d. Kvota bus taikoma užsieniečiams, atvykstantiems dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į trūkstamų Lietuvos darbo rinkoje profesijų sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis ir kuriems netaikomas atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams vertinimas (nereikia gauti leidimo dirbti ir nėra priimamas Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams). Vadovaujantis Užsieniečių teisinės padėties įstatymu, kvotą kalendoriniams metams tvirtins socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus
reikalų ministru. Informuojame, kad siekiant tinkamai įgyvendinti Užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatas, Ministerijoje yra rengiamas kvotos nustatymo kalendoriniams metams tvarkos aprašo projektas, kuris artimiausiu metu bus pateiktas derinti teisės aktų informacinėje sistemoje, kur suinteresuotos institucijos ir visuomenė galės pateikti pastabas ir pasiūlymus. Išnaudojus kvotą, užsieniečiai, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, privalės įsigyti leidimą dirbti.

Mes suprantame, kad tiek darbdaviams, tiek darbuotojams ši situacija yra sudėtinga, reikalaujanti didesnio susitelkimo ir operatyvių bei nuo situacijos priklausančių sprendimų. Norėtume Jūsų paprašyti, kad priimant sprendimus, kurie daro įtaką darbuotojų padėčiai, būtų vadovaujamasi socialiniu dialogu, t. y. pirmiausia, darbdavių bendravimu ir bendradarbiavimu su įmonėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis ir (arba) darbo tarybomis, o jų nesant - tiesiogiai su darbuotojais. Šiuo atveju visi turime bendrą tikslą – su kuo mažesniais praradimas ir kuo greičiau įveikti šią situaciją. Manome, kad siekiant šio tikslo socialinio dialogo vaidmuo ypač svarbus, todėl siūlome darbdaviams ir darbuotojams kalbėtis bei abipusių nuolaidų būdu ieškoti tinkamų sprendimų.

Pagarbiai
Viceministrė Eglė Radišauskienė

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.