Draudikų rekomendacijos krovinių vežėjams


2020-03-31

Draudikų asociacija

Nors dėl COVID-19 ribojimai ir draudimai nustatyti daugelio verslo šakų veiklos vykdymui, vežėjai turi teisę ir atlieka krovinių pervežimą. Šiuo sudėtingu laikotarpiu norėdami padėti Jums vykdyti savo veiklą, kuri, akivaizdu, reikalinga mums visiems, kad nenutrūktų būtinų prekių tiekimas, norėtume atkreipti vežėjų dėmesį į keletą svarbių dalykų.

Negalint vykdyti sutarties numatytomis sąlygomis

Vežimo santykių dalyvius sieja vežimo sutartis, todėl kiekvienu atveju svarbu atsižvelgti į tarp šalių sudarytos vežimo sutarties nuostatas, joje nustatytas nenugalimosios jėgos aplinkybes ir realią situaciją, su kuria susidūrė įmonė, vykdydama savo įsipareigojimus (tai galėtų būti užsienio valstybių institucijų sprendimai, ribojantys tiekėjų veiklą, eismą tam tikroje teritorijoje ir pan.).

Kaip žinote, tarptautinius krovinių pervežimo santykius reguliuoja CMR konvencija, kurioje įtvirtinta, kad jeigu dėl kokių nors priežasčių vežėjas negali vykdyti sutarties važtaraštyje numatytomis sąlygomis, iki krovinys pasieks paskirties vietą vežėjas privalo gauti asmens, turinčio teisę disponuoti kroviniu, instrukcijas. Todėl nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja nenugalimos jėgos aplinkybės, atsiradus pervežimo tinkamo vykdymo sunkumams, vežėjas turėtų pirmiausia paprašyti užsakovo (ar kroviniu disponuojančio asmens) pateikti instrukcijas dėl tolesnio sutarties (pervežimo) vykdymo.

Jeigu vežėjas susiduria su pervežimo sutarties vykdymo sunkumais šiuo laikotarpiu, svarbu nepamiršti pasirūpinti kiek įmanoma patikimesniais įrodymais, pagrindžiančiais negalėjimą vykdyti pervežimo sutarties (tai galėtų būti tiek rašytiniai įrodymai, tiek foto nuotraukos, valstybių institucijų pranešimai apie priimtus sprendimus, draudimus ir pan.).

Kartu, esant pervežimo veiklos vykdymo trikdžiams, nepamirškite kitą pervežimo sutarties šalį nedelsiant raštu informuoti apie negalėjimą įvykdyti sutartį, vėlavimą laiku pristatyti krovinį, nurodant konkrečias priežastis ir aplinkybes, pateikiant įrodymus.

Atkreipiame dėmesį, kad vežėjai, pastaruoju metu priimantys ir vykdantys užsakymus, turi elgtis ypatingai apdairiai ir rūpestingai, nes ne visada, pavyzdžiui, uždarytas valstybių sienas galima laikyti nenumatyta ir netikėta aplinkybe, kurios vežėjas negalėjo numatyti. Todėl vežėjui gali tekti įrodinėti, jog jis ėmėsi visų reikalingų priemonių, įvertino konkrečiu momentu egzistavusias ir gresiančias aplinkybes ir priėmė objektyviai teisingą sprendimą dėl krovinio vežimo bei konkretaus vežimo maršruto.

Primename, kad vežėjo atsakomybė dėl krovinio pristatymo vėlavimo pagal CMR konvenciją yra ribota. T. y. jeigu vis tik vežėjui nepavyktų įrodyti, kad vėlavimas atsirado dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, jo atsakomybė dėl krovinio vėlavimo būtų ribota (nebent vėlavimas atsirado dėl tyčinių vežėjo veiksmų). Vežėjas yra atsakingas tik užmokesčio už vežimą suma ir tik tuo atveju, jei yra pagrindžiama, kad dėl pavėluoto pristatymo buvo patirta nuostolių.

Ir dar: reikėtų kuo įmanoma skubiau sureaguoti į gautas pretenzijas (tai yra privaloma), kadangi pretenzijos pateikimas sustabdo ieškinio senaties terminą, kuris įprastai yra 1 metai (nebent nuostoliai yra sukelti tyčia – tokiu atveju ieškinio senaties terminas yra 3 metai).

Rekomenduojame pagal galimybes peržiūrėti jau sudarytas ilgalaikes krovinių pervežimo sutartis, o naujas sutartis sudaryti, numatant (abiems šalims raštu susitariant), kad krovinio pristatymo vėlavimas savaime nereikš vežėjo atsakomybės kilimo, o privalės bus būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į sutarties ir pervežimo vykdymo metu objektyviai susiklosčiusią situaciją.

Vairuotojui susirgus koronavirusu

Vairuotojui susirgus koronavirusu, ligos simptomai pasireiškia ne iš karto (palyginti su infarkto/ insulto atvejais ar kitais atvejais). Todėl pajutęs pirmuosius simptomus, pavyzdžiui, prasidedantį karščiavimą, vairuotojas turėtų informuoti apie tai įmonės administraciją, kad būtų pasirūpinta kuo skubesniu vairuotojo pakeitimu, ir užtikrinti maksimalų krovinio saugumą, judėti link saugomos aikštelės. Jeigu medicininės pagalbos prireiktų, nepasiekus saugomos aikštelės, apie paliekamą transporto priemonę būtina informuoti įmonės administraciją ir policiją arba saugos tarnybą, kuri pasirūpintų krovinio saugumu ir transporto priemonės nugabenimu iki saugomos aikštelės.

Bendros rekomendacijos

- Iš anksto planuokitės kelionės maršrutą;
- Iš anksto numatykite saugias vietas ir laiką sustojimams;
- Jeigu stovite pasienio punkto eilėje (kas dabar dažna dėl susiklosčiusių aplinkybių), nesant būtinybės, nepalikite transporto priemonės su vežamu kroviniu be priežiūros. O jeigu visgi būtina palikti juos trumpam, tuomet nepalikite transporto priemones neįsitikinę, kad vilkikas ir puspriekabė tinkamai užrakinti ir kad įjungtos visos esamos apsaugos nuo vagystės ar įsilaužimo sistemos;
- Jeigu pervežimo metu vairuotojui nustatytas susirgimas koronavirusu, pasirūpinkite kuo įmanoma skubesniu vairuotojo pakeitimu kitu ir tuo laikotarpiu nepalikite krovinio be priežiūros, pasirūpinkite maksimaliu jo saugumu.

Įvykus įvykiui

Įvykus įvykiui, reikėtų surinkti visą prieinamą informaciją, informuoti teisėsaugos institucijas apie įvykius, apie kuriuos privalu pranešti, įvykio vietoje rinkti įrodymus (fotografuoti įvykio vietą, pažeidimus, jeigu įmanoma, surinkti liudininkų, kitų dalyvių kontaktus ir pan.). Jeigu įvyksta įvykis, informaciją draudėjai gali rinkti ir pateikti nuotoliniu būdu. Visa informacija draudimo bendrovei gali būti teikiama tiek telefonu, tiek el. paštu, tiek savitarnos platformose ar pildant formas, pateiktas draudimo bendrovių interneto svetainėse.

Žalos administravimo procesas priklauso nuo to, kokią informaciją pateikia pats draudėjas ir kitas įvykio dalyvis, jeigu jis yra. Draudimo bendrovės dažnai turi partnerių kitose užsienio šalyse ir taip pat iš savo pusės kreipiasi į juos pagalbos dėl policijos pažymų gavimo ar kitų paslaugų organizavimo, kiek tai yra įmanoma, kad žalos administravimas ir atlyginimas vyktų kuo sklandžiau. Atsižvelgiame į kiekvienos situacijos unikalumą, bei esant ypatingoms situacijoms bendraujame bei ieškome sprendimo būdų su draudėjais kartu.

Atkreipiame dėmesį, kad žalų procesai gali sulėtėti tose bylose, kuriose sprendimai priklauso nuo kompetentingų institucijų sprendimo, kadangi dėl susiklosčiusios situacijos gali būti taip, jog valstybės prioritetas yra COVID-19 stabdymas ir policijos, medikų bei kitų institucijų pajėgos yra skiriamos būtent šiam prioritetui.

Taip pat norime pažymėti, kad visais atvejais draudimo apsaugos apimtį, draudėjo, apdraustojo ir draudiko teises ir pareigas, šių pareigų pažeidimo pasekmes draudimo išmokai, nustato atitinkamos draudimo sutartys. Dėl šios priežasties rekomenduojame dar kartą atidžiai perskaityti Jūsų sudarytas draudimo sutartis ir laikytis jose nustatytų reikalavimų bei tinkamai vykdyti nurodytas pareigas.

Jeigu konkreti susiklosčiusi situacija atrodytų neaiški, drąsiai kreipkitės į savo draudimo bendrovės atstovą ir ieškosime sprendimų kartu. Visais kitais nenumatytais atvejais reikėtų elgtis protingai ir atsakingai, žalas taip pat administruojame, atsižvelgdami į protingumo ir teisingumo kriterijus, bei ieškome ir ieškosime sprendimų, bendradarbiaudami su draudėjais. Svarbiausia – bendraukime, informuokime vieni kitus apie susiklosčiusią situaciją ir kartu rasime išeitį.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.