Dėl vairuotojų izoliacijos taikoma išimtis!


2020-07-02

LVS info

Valstybės sienos kirtimo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr ). Užsieniečių atvykimas į LR draudžiamas, išskyrus 3 p. nurodytas išimtis.

LRV nutarimo Nr. 152 p.3.3 nustatyta tvarka, į Lietuvos Respubliką atvykti leidžiama Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, atvykstantiems iš šių valstybių, jeigu valstybėje, kurioje jie teisėtai gyvena, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų neviršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tokių valstybių sąrašą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas tvirtina kiekvieną penktadienį, o jis įsigalioja nuo pirmadienio (nuoroda į naujausią sąrašą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ddc54ff1b7b911ea9a12d0dada3ca61b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=ecb43c4e-9fa3-4e43-a581-f3e888336c44 ). Šiame sąraše yra ir nuorodos dėl izoliacijos taikymo, atvykus iš šios valstybių grupės šalių.

Kiekvieną savaitę yra atnaujinamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas (įskaitant trečiąsias šalis). Sąrašas skelbiamas penktadieniais, įsigalioja pirmadieniais, tvirtinamas Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (nuoroda į naujausią sąrašą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e65342baf9011ea9a12d0dada3ca61b/QfIXFNoBnh?jfwid=-k57xas4jv ):
asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių, nuo š.m. birželio 29 d. yra privaloma izoliacija;
izoliaciją Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka skiria apskrities vyr.epidemiologas;
visi asmenys, grįžę / atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC. Jokių išimčių dėl registracijos nėra taikoma.

Izoliavimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:
Šiuo įsakymu patvirtintų Izoliavimo taisyklių 1 punkte yra numatytos išimtys, kada Izoliavimo taisyklės nėra taikomos, t. y. izoliavimas nėra skiriamas. Atsižvelgiant į šiandien patikslintą 1 p. formuluotę, izoliavimas nėra skiriamas (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/210e7871bc3011ea9a12d0dada3ca61b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a0374917-5c8e-45ff-8d04-a029a953b774 ):
-ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis;
-asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams ir Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
-NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;
specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojantiems supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal;
-tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems / grįžusiems iš užsienio valstybių (nuoroda į naujausias rekomendacijas: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2020-06-29_rekomendacijos_keliautojams.pdf ), kurios yra atnaujinamos ir skelbiamos SAM puslapyje: https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/rekomendacijos . Rekomendacijose yra pateiktas sąrašas valstybių (įskaitant trečiąsias šalis), iš kurių grįžus yra rekomenduojama izoliuotis. Sąrašas nuolat atnaujinamas ir skelbiamas / įsigalioja pirmadieniais.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.