Mobilumo paketas priimtas – kokie pokyčiai vairuotojams ir įmonėms įsigalios jau artimiausiu laiku?


2020-07-09

LVS info

Mobilumo paketas priimtas – kokie pokyčiai įsigalios jau artimiausiu laiku?

Trečiadienį, liepos 8 d., Europos Parlamento nariai plenarinėje sesijoje patvirtino taip vadinamojo pirmojo Mobilumo paketo 3 teisės aktus:

Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, papildančio Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009, Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 ir Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012, siekiant suderinti juos su pasikeitimais sektoriuje. Šis teisės aktas nustato prievolę kas 8 savaites gražinti transporto priemonę į registracijos šalį, keičia kabotažo vykdymo taisykles, papildo įmonių įsisteigimo reikalavimus. Priimtas 513 balsų „už“ ir 174 „prieš“.

Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos, papildančios Direktyvą 2006/22/EB dėl įgyvendinimo reikalavimų ir nustatančios specialias taisykles dėl Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 2014/67/ES dėl komandiruojamų darbuotojų taikymo kelių transporto sektoriuje ir papildančios Reglamentą (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI Reglamentas). Šis teisės aktas įveda naujus vairuotojų komandiravimo reikalavimus. Priimtas 469 balsų „už“ ir 218 „prieš“.

Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento, papildančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl minimalių reikalavimų maksimaliai dienos ir savaitės vairavimo trukmei, minimalių pertraukų ir kasdienio ir kassavaitinio poilsio ir Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl tachografų. Šis teisės aktas nustato prievolę vairuotojui grįžti į įmonės įsisteigimo ar nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę kas 4 savaites, uždraudžia kassavaitinį poilsį kabinose, nustato kitus naujus vairavimo ir poilsio laiko reikalavimus. Priimtas 524 balsų „už“ ir 162 „prieš“.

Visi siūlymai dėl pakeitimų, įskaitant ir Lietuvos parlamentarų, buvo atmesti. Dėkojame EP nariams iš Lietuvos, balsavusiems prieš reikalavimą kas 8 savaites gražinti transporto priemonę į registracijos šalį ir kitas diskriminacines nuostatas. Vienintelė iš Lietuvos parlamentarų, Aušra Maldeikienė, balsavo už Mobilumo paketą.

Lietuvos valstybės institucijos visą trejus metus trukusį derybų laikotarpį laikėsi nuoseklios ir kryptingos pozicijos, siekdamos apginti Lietuvos kelių transporto sektoriaus interesus. Nors Mobilumo paketo priėmimui nepritarė net 9 Europos Sąjungos valstybės, jų balsų nepakako minėtiems projektams atmesti.

Tačiau Lietuvos vežėjai tikisi, kad kova dėl diskriminacinių, Europos žaliajam kursui prieštaraujančių Mobilumo paketo nuostatų dar nebaigta. Viešojoje erdvėje jau girdėjome tvirtą aukščiausių Lietuvos vadovų valią kreiptis į Europos sąjungos teisingumo teismą dėl minėtų nuostatų neatitikimo ES teisei. Tikėtina, kad ir kitos ES šalys prisidės prie šio kreipimosi. Europos Komisija pradėjo minėtų reikalavimų poveikio vertinimą, kurio viena iš iniciatorių taip pat buvo Lietuva.

Tačiau šie procesai gali užtrukti ilgai, o vežėjus labiausiai domina Mobilumo paketo įsigaliojimo terminai ir praktinės su jų įsigaliojimu susijusios problemos. Kad išvardinti teisės aktų projektai įsigaliotų, būtina atlikti įvairias ES administracines procedūras ir galiausiai paskelbimą ES Oficialiajame leidinyje (OL). Paskelbimo OL data dar nėra numatyta, bet ES institucijose kalbama apie 2020 m. rugpjūčio mėnesį kaip galimą paskelbimo terminą.

Reikalavimui kas 8 savaites gražinti transporto priemonę į registracijos šalį, kabotažo vykdymo taisyklių pasikeitimams, naujiems vairuotojų komandiravimo reikalavimams bus taikomi 18 mėnesių pereinamieji laikotarpiai, todėl įvertinę galimą minėtų teisės aktų paskelbimo datą OL 2020 m. rugpjūčio mėn. galime prognozuoti, kad jie bus pradėti taikyti nuo 2022 m. vasario ar kovo mėn.

Būtina atkreipti dėmesį, kad teisės aktui, reglamentuojančiam vairavimo ir poilsio laiko tvarką, joks pereinamasis laikotarpis netaikomas, šis teisės aktas įsigalios dvidešimtą dieną po jo publikacijos Europos Sąjungos OL. Įvertinę galimą paskelbimo datą OL 2020 m. rugpjūčio mėn. galime prognozuoti, kad jis bus pradėtas taikyti jau nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Taigi, nuo šio momento ir bus taikomas draudimas atlikti įprastą kassavaitinį poilsį sunkvežimio kabinoje ir galios reikalavimas vairuotojams kas 4 savaites grįžti į įmonės valdymo centrą arba vairuotojo gyvenamąją vietą.

Vežėjams kyla daug klausimų dėl šių reikalavimų įgyvendinimo, žinant saugios vairuotojų poilsio infrastruktūros trūkumą visoje ES bei skirtingas kontrolės procedūras ES valstybėse. Lietuvos vežėjų sąjunga (LVS) šiuo klausimu aktyviai bendradarbiauja su Susisiekimo ministerija, kuri artimiausiu metu išsiųs kreipimąsi į Europos Komisiją dėl išaiškinimų šalių narių vežėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

Sulaukę aktualios praktinės informacijos, nedelsdami informuosime LVS narius.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.