XIV tarptautinis forumas ,,Rusijos transportas 2020".


2020-11-24

Halina Černiauskienė, LR Muitinės atašė Rusijos federacijoje


Transporto klausimams skirti renginiai Maskvoje prasidėjo lapkričio 17 d. - vyko Rusijos transporto darbuotojų sąjungos suvažiavimas vaizdo konferencijos forma. Buvo leista prisijungti ir klausytis on line.
RusijaŠiuo metu transporto srityje dirba daugiau nei 4 milijonai darbingo amžiaus gyventojų. Tai yra kelių ir oro transporto darbuotojai, automobilininkai ir geležinkelio darbuotojai, jūreiviai ir upių transporto darbuotojai, metro darbuotojai, multimodalinio transporto specialistai, transporto planavimo ir transporto saugumo specialistai, administracinis ir pagalbinis personalas, valstybinių transporto priežiūros jstaigų darbuotojai.
Oficialus asmenys, jvairi4 transporto sak4 regioniniai vadovai kalbėjo, kad apskritai transporto darbuotojai oriai išgyveno sunkų etapą dėl koronaviruso apribojimų, jiems buvo suteikta parama lengvatiniais kreditais, mokesčiu atostogomis ir pan. Nuo vasaros krovinių gabenimo apimtis atkuriamos, palaipsniui panaikinami tarptautiniai skrydžių apribojimai, auga vidaus pervežimų paklausa. Regionų šakinių padalinių atstovai, kurių buvo labai daug ir jiems kalbėti buvo skirta po 3-4 min., akcentavo nepatenkintų transporto įmonių paramos koronaviruso pandemijos metu poreiki ir poreikį tolesniam šakos tvaraus funkcionavimo užtikrinimui. Visų regionų įvairių transporto rūšių atstovai akcentavo neigiamas situacijas, susijusias su
nepakankamu finansavimu arba teisinio reguliavimo spragomis. ,,Kadangi daug norinčių pasisakyti" buvo nutraukiami ir siūloma konkretizuoti formuluotes i tai, ką reikia padaryti arba keisti - tai bus įtraukta i kongreso rezoliuciją, kuri bus apibendrinus parengta po 3 savaicių.
Lapkričio 18 d. prasidėjo trijų dienų XIV tarptautinis forumas ir paroda ,,Rusijos transportas". Pagrindinis renginio formatas - plenarine diskusija ,,Transportas Rusijoje. Greitis, patogumas ir efektyvumas"; buvo surengtos 3 konferencijos, 4 tarptautiniai posėdžiai, pasirašomi tarpvyriausybiniai susitarimai. Dalyviai daugiausiai iš EAES šalių ir NVS. Transporto ministerijos atstovai akcentavo, kad ministerijos tarptautiniai kontaktai nesusilpnėjo, o kai kuriose srityse netgi sustiprėjo, derybos dėl bendrų projektų vyksta su Vengrija, Armėnija dėl Pietų - Kaukazo geležinkelio statybų .
Su Kinija: kalbėta apie anglių tiekimo geležinkeliais i Kiniją klausimais, dažnos prastovos pasienyje; didinti tranzitinį konteinerių pervežimą. Abejų šalių suinteresuotumas užbaigti bendrą Blagoveščensko-Heihei tilto ir su juo susijusios pasienio infrastruktūros statybą.
Taip pat dalyvavo lndijos, Pietų Afrikos ir Brazilijos transporto sričių atstovai, su kuriais buvo aptarti ekonomikos ir transporto atsigavimo po COVID-19 pandemijos poveikio klausimai.
M. Mishutinas ,,dave startą" keliems projektams transporto srityje:
- atidarė federalinio greitkelio P-254 ,,lrtysh" ruožą Novosibirsko srityje;
- pradėjo universalaus prekybos terminalo ,,Luga port" statybą Ust-Lugos jurų uoste Leningrado srityje,,
- taip pat dalyvavo gelezinkelio parka «BocroYHbliii nopn>, skirto krautiems traukini4 sc1.statams priimti, kuris pastatytas modernizuojant Nachodka-Vostoshnaja stotj, paleidimo ceremonijoje (nuotoliniu budu).
Diskusijos, skirtos šiuolaikiniams iššūkiams, su kuriais susiduria transporto sektorius Rusijoje, atsižvelgiant
į dabartinę koronaviruso (COVID-19) situaciją. Akcentai:
Padidinti pajamas is preki4 eksporto ir tranzito per šalies teritoriją - kuriama tarptautinį transporto koridorių naudojimo ir plėtros sistema, iš kurių svarbiausios yra ,,Europa - Vakarų Kinija", ,,Šiaurės - Pietų", Šiaurės jūros maršrutas, ,,Transsib" ir BAM.
Transporto (ir transporte) saugumas. Tuo tikslu imtasi teisini4 priemoni4 - Transporto ministerija pateikė Vyriausybei 24, iš 26 numatytų specialiajame plane investuotojų dėmesį i Rusijos pietų kryptį, greitkelio tiesimas iš Maskvos i Kazanę, o vėliau ir į Jekaterinburgą. Šis kelias bus Vakarų-Rytų transporto koridoriaus tęsinys i Uralą ir sujungs Volgos ir Uralo federalinius rajonus.
Realizuojami projektai - Centrinis ziedinis kelias ir greitkelis M-12 Maskva - Nižnij Novgorodas - Kazanė. Šiuo metu įgyvendinama 18 projektų, kurių bendra verte yra 1 trln. rublių. iki 2024 m. pritraukti iki 500 mlrd. rublių investiciją.
Pažangių informacinių, telematikos ir transporto technologijų integravimas - tai nuotolinis eismo srautų stebėjimas, rinkliavų surinkimo infrastruktūros diegimas, pažeidimų nuotraukų ir vaizdo įrašymo sistemos, eismo valdymo centrų ir daugiafunkcinių situacijos centrų sukūrimas.
Skaitmenizacija: transporto skaitmenine transformacija ir jos pranašumai įgyvendinant nuotolini valdymą, valdymo ir priežiūros veiklos automatizavimas, pagrįstas rizika pagrįstu požiūriu, konkretus nuotolinio valdymo pagal transporto rusį įgyvendinimo principai, tarptautinių standartų laikymosi principai ir reikalavimai vykdant skaitmeninę nuotolinę transporto kontrolę .
Ekonomikos inovacijų ministerijos atstovai: RU eidama kardinalios skaitmeninimo keliu, transporto pramone turi pašalinti vidines ir tarpžinybines kliūtis, trukdančias įvesti naujas paslaugas. Atitinkami teises aktų pakeitimai įvairių transporto rūšių lygiu, vieningi reguliavimo ir IT informacijos šaltiniai, į riziką orientuotos technologijos, skirtos kritiniams saugumo procesams stebėti, taps transporto pramones skaitmeninimo pagrindu.
Su minuso ženklu paminėta, kad nevyksta Rytų Sibiro ir Tolimųjų Rytų regionų plėtra dėl nepakankamo transporto tinklų išvystymo, Tolimųjų Rytų geležinkelio stoties Nahodka-Vostochnaya modernizavimas.

EAEU skaitmeniniai transporto koridoriai:
lšspręsti kelias svarbias užduotis vienu metu, įskaitant atsisakyti popierinių transporto ir logistikos dokumentais operacijų, visišką perėjimą prie elektroninių duomenų mainų; pereiti prie duomenų analizės pagrindu veikiančios visapusiškos integruotos priežiūros sistemos, kuri pasalins didelę vežėjų administracinės naštos dalį. Šiais metais Rusijos vyriausybė įsteigė Tarptautinių transporto koridorių direkciją.
Plenarinės diskusijos ,,Skaitmeniniai transporto koridoriai" metu vyko NVS valstybių narių ir EAS valstybių narių transporto srityje įgaliotų institucijų vadovų tarybos koordinacinis susitikimas. Patvirtintas kelių ir maršrutų, kuriuos planuojama įtraukti i Eurazijos transporto koridorių, sąrašas, remiantis sutartais reikalavimais ir jų eksploatacinių charakteristikų analize. Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai.
Tarp pagrindinių bendradarbiavimo sričių yra vieningos skaitmeninių transporto koridorių ekosistemos formavimas, siekiant nustatyti patogius maršrutus ir susisiekimo sąlygas, naudojant teisiškai reikšmingus elektroninius dokumentus, ir optimizuoti valstybes kontrol tarptautiniuose kontroles punktuose. Šios priemonės padės supaprastinti prekių pristatymą ir deklaravimą, sumažins kliūtis ir padidins sąziningų vežėjų konkurencingumą.
Aviacija prašė valstybės finansinės ekonominės paramos. Nuo pat kinietiško gripo infekcijos plitimo pradžios Rusijos civilinė aviacija susidūrė su rimtomis ekonominėmis problemomis. Jau gegužę Federalinė oro transporto agentūra pradėjo teikti subsidijas daliniam vežėjų išlaidų kompensavimui. PagaI 45 RU oro linijų paraiškas buvo priimti 113 teigiamų sprendimų, skirta daugiau kaip 13,6 mlrd. rublių subsidijų. Pakeisti teisės aktai ir vežėjų nuostolių kompensavimas vyko iki lapkričio mėn. 2020 m. dviem programoms įgyvendinti oro linijoms buvo skirta 9,63 mlrd. rublių. Papildomai 2 milijardai rublių biudžeto asignavimų iš rezervo fondo paskirstyta nutarimui Nr. 1242 įgyvendinti ir 1,3 milijardo rublių nutarimui Nr. 215 įgyvendinti. Šios lėšos reikalingos įvykdyti įsipareigojimus oro linijoms už subsidijuojamus skrydžius, įvykdytus ir planuojamus iki metų pabaigos.
RZD skaitmeninių technologijų, kurios gali būti naudojamos užtikrinant prekių gabenimą tarptautiniais transporto koridoriais, įgyvendinimo lyderiai, tačiau holdingo IT sprendimai vis dar naudojami daugiausia be popierinių dokumentų srautui ir sankcionuotų produktų gabenimo per Rusijos teritoriją kontrolei, nors šioje srityje gali būti kur kas daugiau pokycių. Vystymas priklauso nuo finansavimo. Jau veikiančios skaitmeninės plombavimo sistemos, visų pirma, tranzitinių prekių elektronines plombos, parodė jų veiksmingumą. Produktas parodė, kad sistema efektyvi, pigiau gabenti krovinius tiesiogiai, pvz., iš Kinijos į Europą ir atgal per Rusiją, sumokant tam tikras išlaidas, nei apvažiuoti. Norima įtraukti visą EAES. Tai pirmasis žingsnis kuriant transporto koridorių ekosistemą ir bus integruotas su ,,rytų ir vakarų partnerių elektroninėmis platformomis" .

 

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.