Kazachstano aktualijų apžvalga 2021 m. balandžio 26 d. – gegužės 09 d.


2021-05-11

Gytautas Jundzila Transporto atašė Lietuvos Respublikos Ambasadoje Kazachstano Respublikoje

Apibendrinimas:

-Epidemiologinė situacija Kazachstane išlieka sudėtinga. Naujai fiksuojamų atvejų skaičius svyruoja tarp 2200 ir 2800 per dieną. Pirmąją vakcinos dozę jau gavo apie 1,5 mln. piliečių (8,3 proc. visos populiacijos), antrąją – 460 tūkst. (2,4 proc.);

-Infliacija Kazachstane 2021 m. balandžio mėn. sudarė 0,9 proc., nuo metų pradžios - 2,7 proc.;

-Per pirmuosius du šių metų mėnesius Kazachstano biudžeto išlaidos padidėjo 20 proc. Daugiausiai padidėjo išlaidos socialiniai apsaugai ir paramai;

-Azijos plėtros bankas prognozuoja, jog Kazachstano BVP šiais metais augs 3,2 proc, o 2022 metais – 3,5 proc.

-Parengtas penkerių metų krovinių gabenimo tarp Kazachstano ir Kinijos planą. Tikimasi kasmetinio krovinių kiekio augimo;

- Kazachstane kyla degalų kainos;

-Pakeisti kai kurių KTŽ dukterinių įmonių vadovai;

-KTŽ vadovas pristatė prezidentui įmonės 2021 m. I ketvirčio rezultatus;

-Kazachstano pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei įstatymo projektą dėl teisės aktų, susijusių su transporto klausimais, tobulinimo;

Apžvalga:

Covid:

Epidemiologinė situacija Kazachstane išlieka gana sudėtinga. Naujai fiksuojamų atvejų skaičius svyruoja tarp 2200 ir 2800 per dieną. Bendras užsikrėtusiųjų skaičius siekia 334 tūkst. asmenų, kurių apie 288 tūkst. laikomi pasveikusiais, daugiau nei 3800 mirė. Šiuo metu pirmąją vakcinos dozę gavo apie 1,5 mln. piliečių (8,3 proc. visos populiacijos), antrąją – 460 tūkst. (2,4 proc.) Skiepijimo tempai auga, dabartiniais duomenimis didžiausias per dieną vakciną gavusių gyventojų skaičius siekia 76 tūkst.

Ekonomika:

Infliacija Kazachstane 2021 m. balandžio mėn. sudarė 0,9 proc., nuo metų pradžios - 2,7 proc. Maisto produktų kainos balandžio mėnesį padidėjo 1 proc. (nuo metų pradžios padidėjo 4,1 proc.), ne maisto produktų – 1 proc. (nuo metų pradžios 2,5 proc.), mokamų paslaugų - 0,5 proc. (nuo metų pradžios 1,3 proc.). 2020 m. infliacija Kazachstane pasiekė 7,5 proc. Nacionalinis bankas tikisi, kad iki 2021 m. Pabaigos ji sulėtės iki tikslinės ribos viršutinės ribos - 4–6 proc.

2021 m. sausio – vasario mėn. Kazachstano valstybės biudžeto išlaidos buvo 20 proc. didesnės nei per tą patį laikotarpį prieš metus. 2020 m. valstybės biudžeto išlaidos per metus padidėjo 13,5 proc. lyginant su metais anksčiau. Ketvirtadalis šių metų biudžeto išlaidų atiteko socialinei paramai ir socialinei apsaugai. 18,3 proc. teko medicinai, nemaža dalis – švietimui. Išlaidos padidėjo beveik visuose sektoriuose. Sumažintos bendrosios viešųjų paslaugų, kultūros, sporto, turizmo ir informacinės erdvės išlaidos, kuro ir energijos komplekso bei žemės gelmių naudojimo išlaidos, taip pat architektūros, miestų planavimo ir statybos administravimo išlaidos.

Vyriausybės posėdyje buvo apsvarstytos mažo ir vidutinio verslo paramos priemonės. Buvo aptartas išsamus 2021 m. ekonomikos augimo atkūrimo planas, kuriame numatytos daugiau nei 60 papildomų priemonių, skirtos remti ribojimų paveiktoms MVĮ. Šios priemonės yra susijusios su verslui tenkančios naštos mažinimu, numatant mokesčių lengvatas ir mokesčių administravimo supaprastinimą, galimybes gauti lengvatinį finansavimą, prieigos prie viešųjų pirkimų supaprastinimą.

Asijos plėtros bankas analitiniame leidinyje „Asia Development Review 2021“, prognozuoja, kad 2021 m. atsigavus gamybai ir žaliavų kainoms bei palaipsniui atnaujinant daugumą paslaugų, Kazachstano bendrasis vidaus produktas šiais metais augs 3,2 proc. Padidėjus investicijoms ir angliavandenilių išgavimo kiekiui 2022 m. šalies ekonomikos augimas sieks 3,5 proc. Ataskaitoje prognozuojama, kad vyriausybei palaikant gamybos sektorių pramonė 2021 m.išaugs 2 proc., o 2022 m. - 2,8 proc. Švelninant karantino priemones ir atsigaunant transporto, prekybos ir maitinimo sektoriams tikimasi, kad 2021 m. paslaugų sektorius augs 3,8 proc., o 2022 m. - 3,4 proc.

Kazachstane kyla kuro kainos. Taip įvyko dėl perėjimo prie natūralaus degalų kainų reguliavimo mechanizmo (pradėjo veikti degalų birža). Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, 2019 m. Kazachstanas užėmė 11 vietą pasaulyje pagal energetines subsidijas, kurių didžioji dalis tenka anglims. Faktinė anglies kaina šiuo metu Kazachstane yra 54,5 proc. mažesnė nei nusistovėjusi tarptautinėje rinkoje. Degalų kainoms iki 2016 m. buvo taikomos griežtos administracinio reguliavimo priemonės: pirmiausia buvo tiesiogiai nustatytos degalų pardavimo kainos, o po to, pradedant 2011 m., buvo nustatoma maksimali degalų kaina. Nuo 2016 m. Kainoms buvo leidžiama svyruoti laisvai, tačiau rinka liko griežtai prižiūrima, pavyzdžiui, nafta perdirbimo gamykloms buvo pirkta už savikainą iš gamintojų, o degalų pardavimas vyko ne konkurencinėje aplinkoje. Rinkos analitikų manymu, degalai Kazachstane ir toliau brangs iki ekonomiškai pagrįsto lygio. Tikėtina, jog degalų kainos niveliuosis su Rusijoje nusistovėjusiomis kainomis.

Kazachstano vyriausybė pratęsė bevizio režimo sustabdymą 54 valstybių piliečiams (tame tarpe ir Lietuvos) iki 2022 metų sausio. Anksčiau galimybė įvažiuoti į šalį be vizos 57 valstybių piliečiams buvo sustabdyta iki šių metų gegužės 1 dienos. Naujasis vyriausybės sprendimas susijęs su 54 valstybėmis. Turkija, JAE ir Pietų Korėja iš sąrašo išbrauktos. Šių trijų šalių piliečiai gali atvykti į Kazachstaną dvišalių susitarimų pagrindu.

Transportas:

Nacionalinis Kazachstano geležinkelių vežėjas parengė penkerių metų krovinių gabenimo tarp Kazachstano ir Kinijos planą. Pažymima, kad dokumentas atspindi tikrąjį krovinių gabenimo vaizdą ir numato kasmetinį krovinių apyvartos augimą. Tikimasi, kad Transporto planas bus aptartas Kazachstano ir Kinijos mišrios komisijos posėdyje. Remiantis šiuo dokumentu, bus sudarytas Dostyk-Alašankou sienos perėjimo punkto infrastruktūros plėtros techninis planas, kuris padidins jo pralaidumą, paspartins prekinių traukinių mainus ir pagerins eismo saugumą Kinijos pusė taip pat planuoja plačiai modernizuoti Kazachstano ir Kinijos geležinkelio sienos perėjos bėgių ruožą.

Praeitą mėnesį pasikeitus Kazachstano Nacionalinės bendrovės „Kazachstano geležinkeliai“ (KTŽ) vadovybei, keičiami ir kai kurių dukterinių KTŽ įmonių vadovai. „Kedentranservice“ vadovu paskirtas Armanas Sultanovas. „KTŽ EXPRESS“ vadovu paskirtas Nurlanas Igembajevas. Jis pakeitė du su puse metų KTŽ EXPRESS vadovo pareigose dirbusį Dmitrijų Abdulajevą, kuris prieš tai daugelį metų dirbo Rusijos geležinkeliuose. Keičiamas ir nacionalinio vežėjo geležinkeliais „KTŽ - Gruzovyje perevozki“ vadovas. Apie metus šiose pareigose dirbęs Daurenas Bimovas dabar paskirtas KTŽ vadovo patarėju. Naujasis KTŽ – Gruzovyje perevozki“ vadovas dar nepaskirtas. Tikimasis, kad apie naujojo vadovo paskyrimą bus paskelbta po gegužės 10 dienos.

Nurlanas Sauranbajevas, Kazachstano geležinkelių (KTŽ) valdybos pirmininkas, informavo prezidentą Kassym-Zhomart Tokayev apie nacionalinės įmonės veiklą ir vykdomus projektus. Nepaisant pandemijos, 2021 m. pirmąjį ketvirtį krovinių apyvarta KTŽ tinkle siekė 53,3 mlrd. tonkilometrų, o tai atitinka tą patį praėjusių metų laikotarpį. Šių metų sausio-kovo mėnesiais KTŽ pervežė daugiau nei 60 milijonų tonų krovinių, tai yra 2 proc. daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Šalies viduje buvo gabenama per 40 milijonų tonų krovinių, šis skaičius padidėjo 3 proc. N. Sauranbajevas informavo, kad po derybų buvo išspręsta ilgalaikė dengtų vagonų problema Alashankou-Dostyk ir Khorgos-Altynkol sienos perėjimo punktuose. KTŽ vadovas kalbėjo apie tranzito potencialo plėtrą, įskaitant konteinerinių pervežimus KLR-ES-KLR kryptimi, vagonų ir lokomotyvų parko atnaujinimą, pagrindinių modernizavimo projektų įgyvendinimą, geležinkelių infrastruktūros būklę, taip pat skaitmeninę įmonės pertvarką.

Kazachstano pramonės ir infrastruktūros plėtros ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei įstatymo projektą „Dėl tam tikrų Kazachstano Respublikos teisės aktų, susijusių su transporto klausimais, pakeitimų ir papildymų“. Teisės aktų pakeitimai nukreipti spręsti šias užduotis:

- pašalinti žmogiškąjį faktorių ir korupcijos riziką transporto kontrolės sistemoje;

- didinti kelių saugumą, sumažinti administracines kliūtis; - respublikinio biudžeto pajamų padidėjimas mokesčių už didelių gabaritų ir sunkiasvorių transporto priemonių pravažiavimą Kazachstano Respublikos teritorijoje sąskaita;

- sukurti teisinį mechanizmą, skirtą nuskendusiems užsienio laivams pakelti Kaspijos jūros Kazachstano sektoriuje;

- tobulinti esamų geležinkelių transporto avarijų, taip pat avarinių atvejų su laivais, tyrimo mechanizmą;

- gerinti skrydžių saugą ir aviacijos saugumą;

- stiprinti civilinės aviacijos tranzito potencialą, stiprinti Kazachstano aviacijos institucijų įgaliojimus ir didinti jų autoritetą;

Teigiama, kad įstatymo projekto įgyvendinimas nereikalauja papildomų finansinių išlaidų iš respublikinio biudžeto, taip pat nesukels neigiamų socialinių, ekonominių, teisinių ir aplinkosauginių padarinių.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.