Dėl Ukrainos piliečių įdarbinimo ir socialinio draudimo


2022-03-02

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIŲ VIZŲ, LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIEČIO REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, UŽSIENIEČIŲ TEISĖS DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

2022 m. vasario 28 d. Nr. 1V-145

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekreto Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ 3 straipsnio 1 dalimi:

1. Nustatau, kad Ukrainos piliečiams, jų šeimos nariams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Ukrainoje, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – užsieniečiai), kurie neturi galiojančio kelionės dokumento, kol sprendžiamas jų teisinės padėties klausimas Lietuvos Respublikoje, gali būti išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas.

2. Nustatau, kad užsieniečiams gali būti netaikomi reikalavimai dėl pareigos turėti galiojantį kelionės dokumentą, sveikatos draudimą ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę jiems atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje, nacionalinių vizų ar leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo sąlygos, jei šių reikalavimų užsienietis negali (negalėjo) užtikrinti dėl objektyvių priežasčių.

3. Nustatau, kad:

3.1. užsieniečiai, besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;

3.2. užsieniečiai, turintys nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Vizos aprašas) 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;

3.3. užsieniečiai, kurie pateikė prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 44 ir 441 straipsnių pagrindu, turi teisę dirbti ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

3.4. užsieniečiai, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

4. Nustatau, kad užsieniečiai atleidžiami nuo valstybės rinkliavos:

4.1. už prašymo išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą, kai dėl vizos išdavimo kreipiamasi Vizos aprašo 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu;

4.2. už prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą), kai dėl leidimo laikinai gyventi kreipiamasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, – kai užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių (nenugalimos jėgos).

5. Nustatau, kad užsieniečiai turi teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą ir kitas būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų. Šių paslaugų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis) organizuoja Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Teisingumo ministrė,

pavaduojanti vidaus reikalų ministrą Evelina Dobrovolska

Nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d644110988311ecaf3aba0cb308998c

 

LVS tarptautinėse organizacijose

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.