Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 2BE-363 „Dėl tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo


2022-09-07

LTSA info

Planuojamas tachografo kortelių išdavimo tvarkos pakeitimas. Kviečiame susipažinti su įsakymo projektu.

1.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Vairuotojo kortelė gali būti išduodama pirmą kartą, pakeičiama ar pratęsiama tik tiems asmenims, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą (išskyrus vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų transporto priemones, ir kai asmuo turi tik tarptautinį vairuotojo pažymėjimą), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje ir jie gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais. Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.“;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 16.3 papunktį;

1.3. pakeičiu 16.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.6. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos (išskyrus tik AM, A1, A ir (ar) B1 kategorijų) motorines transporto priemones, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą; jei pareiškėjas turi Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, pakanka prašyme nurodyti vairuotojo pažymėjimo numerį; asmens duomenys, nurodyti vairuotojo pažymėjime ir pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, turi sutapti; jeigu vairuotojo pažymėjime duomenys (vardas, pavardė, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumento išdavimo data ir galiojimo data) įrašyti ne lotyniškais simboliais ir šių duomenų neįmanoma identifikuoti, Administracijos darbuotojas, priimdamas prašymą, turi teisę pareikalauti vairuotojo pažymėjimo vertimo į lietuvių kalbą, patvirtinto jį išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu;“;

1.4. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Prašymą pateikiant internetu, duomenys įrašomi atitinkamuose elektroninio prašymo langeliuose ir pridedamos ne Lietuvos Respublikoje išduotų ir Aprašo 16.2, 16.4, 16.6–16.8, 17.2–17.4, 18.2–18.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos (asmens tapatybės dokumentų ir vairuotojo pažymėjimo skaitmeninių vaizdų rinkmenose turi būti matomas tas dokumento puslapis, kuriame yra nuotrauka, gimimo data ir dokumento išdavimo data; šios rinkmenos turi būti pridėtos prašymą pateikiant elektroniniu būdu, nurodytu Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklėse). Administracija pasilieka teisę reikalauti kitų su prašymu pateikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų.“;

1.5. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Jeigu galiojanti tachografo kortelė blogai veikia, prarasta, pavogta ar joje pastebėta (-os) personalizavimo klaida (-os) (tachografo kortelėje įrašyti klaidingi duomenys, nurodyti prašyme), jos turėtojas apie tai nedelsdamas turi pateikti Administracijai raštišką pranešimą, nurodydamas tachografo kortelės gedimo, praradimo, vagystės vietą ir laiką ar personalizavimo klaidos (-ų) tachografo kortelėje pastebėjimo datą ir aplinkybes. Vairuotojo kortelės turėtojas, prieš pateikdamas arba teikdamas Administracijai prašymą pakeisti prarastą ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo kortelę, privalo oficialiu pranešimu informuoti Administraciją ir vairuotojo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės narės (jei tai kita valstybė narė) kompetentingą valdžios instituciją apie prarastą tachografo kortelę.“;

1.6. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.7. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.8. pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

 

LVS tarptautinėse organizacijose

 

LVS nariai pilasi dyzeliną ir benziną už specialią kainą Circle K degalinėse

 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.